2020-2022 Sübvansiyonlu Ziraat Kredileri (İndirimli Tarımsal Krediler)

ZİRAAT BANKASI DÜŞÜK FAİZLİ VE FAİZSİZ ÇİFTÇİ KREDİSİ

03.01.2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin karara ilişkin hükümlerine dayanılarak hazırlanan, Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 2020/4 no.lu uygulama esasları ve şartları ile ilgili hazırlanan tebliğ 25.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili tebliğ, 01.01.2020 – 31.12.2022 yılları arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince üreticilere kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili uygulamaları ve teknik esasları kapsamaktadır. Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe giren karar kapsamında Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kullandırılacak olan tarım kredisinden yararlanacak olan çiftçi ve üreticiler karar ile uygulamaya konan bütün kriter ve şartları sağlamaları halinde faaliyet gösterecekleri üretim konuları için belirlenen taban indirim oranlarına ek sağladıkları özellikli kriter indirim oranlarından da yararlandırılmaktadır. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve uygulanacak olan tebliğ kapsamında; öncelikli bölge yatırımı, yurtiçinde doğan hayvan alımı ve kullanımı, kendi yemini üretme ve mera kullanımı, jeotermal yeni enerji kullanımı, genç çiftçi, kadın çiftçi ve benzeri kriterlere göre faiz indirimi uygulanmaktadır. Karar kapsamında;
 1. Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek; 50 bin liranın üzerindeki krediler ise en az %50 oranında sübvanse edilecektir.
 2. Düşük faizli kredi kullanım üst limiti 2.5 milton TL olarak belirlenmiştir.
 3. Geleneksel yaygın hayvansal üretim yapan işletmeler 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek; 100 bin liranın üzerindeki krediler ise %50 faiz indirim oranında sübvanse edilebilecektir.
 4. Düşük faizli kredi kullanım üst limiti 1.5 milyon TL olarak belirlenmiştir.

Düşük Faizli Kredi Türleri;

Düşük Faizli Tarım Kredisi Türleri

 1. Kontrollü Örtüaltı Tarımı Kredisi
 2. Yem Bitkisi üretimi kredisi
 3. Yurtiçi Sertifikalı Tohum Fide Fidan Üretimi Kredisi
 4. Süs Bitkisi Üretimi Kredisi
 5. Stratejik Bitkisel Üretim Kredisi
 6. Meyve Yetiştiriciliği ve Bağcılık Kredisi
 7. Geleneksel Yaygın Bitkisel Üretim Kredisi
 8. Tarım Makineleri Kredisi
 9. Traktör Alım kredisi
 10. Modern Basınçlı Sulama sistemi yatırımı kredisi
 11. Tarım Makineleri Parkı kredisi
 12. Arazi alım kredisi
 13. Linsanslı depoculuk Yatırımları kredisi
 14. Elektronik ürün senedi ELÜS karşılığı kredisi
 15. Soğuk hava deposu yatırımları kredisi
 16. Sözleşmeli Üretim Kredisi
 17. Özel ormancılık kredisi

Düşük Faizli Hayvancılık Kredisi Türleri

 1. Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği kredisi
 2. Damızlık düve yetiştiriciliği kredisi
 3. Büyükbaş hayvan besiciliği kredisi
 4. Küçükbaş hayvancılık kredisi
 5. Arıcılık kredisi
 6. Kanatlı sektörü kredisi
 7. Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği kredisi
 8. Su ürünleri yetiştiriciliği kredisi
 9. Geleneksel(yaygın) Hayvansal üretim kredisi
Olarak belirlenmiştir.

KREDİDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Tabi bu kredilerden yararlanmak için ilgili koşulların ve üretim yaptığınız konunun uygunluğu gerekiyor. 2020-2022 Ziraat Bankası İndirimli Tarım Kredileri Tebliği’nde yer alan, her kredi konusu için farklılaşan kriterleri sağlamak şartı ile sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında verilen düşük faizli kredi imkanlarından yararlanmak mümkün. Yapılacak olan faiz indirimleri yatırım ve işletme dönemlerine göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca kullanılacak olan kredi üst limitlerine göre de indirim uygulanacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

 1. Kimlik Fotokopisi
 2. İpotek talep edilirse ipotek için taşınmaz tapuları (Teminat Belgeleri)
 3. Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi.
 4. İşletme için son 3 senelik bilanço belgeleri (Bireysel Çiftçiden İstenmemektedir)
2020-2022 Sübvansiyonlu Ziraat Kredileri üretim konuları, yatırım kredisi ve işletme kredisi için indirim oranları ve kredi üst limitleri tablodaki gibidir;
ÜRETİM KONULARI İNDİRİM ORAN (%) KREDİ ÜST LİMİTİ (TL)
Yatırım Kredisi İşletme kredisi
SÜTÇÜ VE KOMBİNE SIĞIR YAPIŞTIRICILIĞI 50 50 25.000.000
Öncelikli bölge yatırım’ 10 10
Atıl işletme alımı 10
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı 10 10
Kendi yemini üretme/mera kullanımı 10
Jeotermal/yenilenebilir atık enerji kullanımı 10 10
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları 10
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100
DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ 75 75 10.000.000
Öncelikli bölge yatırımı 10 10
Atıl işletme alımı 10
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı 10
Kendi yemini üretme/mera kullanımı 10
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100
BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESICİLIĞİ 50 50 10.000.000
Öncelikli bölge yatırım! 10 10
Atıl işletme alımı 10
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı 10
Kendi yemini üretme/mera kullanımı 10
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 90 100
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK 75 75 15.000.000
Öncelikli bölge yatırımı 10 10
Atıl işletme alımı 10
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı 10 10
Kendi yemini üretme/mera kullanımı 10
Genç çiftçi/girişimci 40 yaş) 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100
ARICILIK 50 50 2.500.000
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları 10
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 70 80
KANATLI SEKTÖRÜ 25 50 5.000.000
Atıl işletme alımı 10
Sözleşmeli üretim 10
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 55 80
KANATLI SEKTÖRÜ DAMIZLIK YETİŞTİRİCİLİĞİ 75 75 10.000.000
SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 50 50 10.000.000
Su ürünleri yetiştirme 10 10
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 80 80
GELENEKSEL (YAYGIN) HAYVANSAL ÜRETİM 1.500.000
100.000 TL’ye kadar olan krediler (100.000 TL dahil) 100 100
100.000 TL’nin üzerindeki krediler 50 50
Atıl işletme alımı 10
Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı 10 10
Kendi yemini üretme/mera kullanımı 10
Sözleşmeli üretim 10
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları 10
Genç çiftçi/girişimci (5_ 40 yaş) 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 90 100
   
ÜRETİM KONULARI İNDİRİM ORAN (%) KREDİ ÜST LİMİTİ (TL)
Yatırım Kredisi İşletme kredisi
KONTROLLÜ ÖRTÜ ALTI TARIMI 50 50 25.000.000
Jeotermal/yenilenebilir atık enerji kullanımı 20 20
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı 20 20
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları 10
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100
YEM BİTKİSİ ÜRETİMİ 75 75 5.000.000
Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı 10
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fırdan kullanımı 20
Sözleşmeli üretim 20
Genç çiftçi/girişimci (.5 40 yaş) 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 95 100
YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM, MİDE, FİDAN ÜRETİMİ 100 100 20.000.000
SÜS BİTKİSİ ÜRETİMİ 50 50 10.000.000
STRATEJİK BİTKİSEL ÜRETİM 75 75 10.000.000
Modem basınçlı sulama sistemi kullanımı 10
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı 20 20
Sözleşmeli üretim 20
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları 10
Genç çiftçi/girişimci (5. 40 yaş) 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100
MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ ve BAĞCILIK 75 75 10.000.000
Modern basınçlı sulama sistemi kullanımı 10
Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı 20 20
Sözleşmeli üretim 20
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları 10
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100 100
GELENEKSEL (YAYGIN) BİTKİSEL ÜRETİM 2.500.000
50.000 TL’ye kadar olan krediler (50.000 TL dahil) 100 100
50.000 TL’nin üzerindeki krediler 50 50
Modern basınçla sulama sistemi kullanımı 10
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı 20 20
Sözleşmeli üretim 20
Organik tarım/iyi tarım uygulamaları 10
Genç çiftçi/girişimci (5 40 yaş) 10 10
Kadın çiftçi/girişimci 10 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 90 100
TARIM MAKİNELERİ (Traktör ayrık) 50 2.500.000
Yurt içinde üretilen makine alımı 25
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 75
TRAKTÖR 25 500.000
Yurt içinde üretilen makine alımı 25
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 50
MODERN BASINÇLI SULAMA SİSTEMİ YATIRIMI 75 5.000.000
Yurt içinde üretilen makine alımı 25
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100
TARIM MAKİNELERİ PARKI 75 5.000.000
Yurt içinde üretilen makine alımı 25
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 100
ARAZI ALIMI (BİRLEŞTİRME) 25 2.500.000
LİSANSLI DEPOCULUK YATIRIMLARI 50 50.000.000
ELÜS KARŞILIĞI KREDİ 100 5.000.000
SOĞUK HAVA DEPOSU YATIRIMLARI 50 10.000.000
TARIMSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ 50 50 10.000.000
SÖZLEŞMELİ ÜRETİM (üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi) 50 50.000.000
Yurt içi sertifikalı tohum/fide/fidan kullanımı 20
Stratejik bitkisel ürün 10
Uygulanabilecek en yüksek indirim oranı 80
ÖZEL ORMANCILIK 50 50 10.000.000