Anonim Şirket Kurmanın Avantajları

Türkiye’de ortalama 150.4700 anonim şirket kuruludur. Hem uluslararası arenada hem Türkiye’de Anonim ve limited şirketler en çok tercih edilen şirket türleridir. Anonim ve limited şirketler birbirlerine benzemekle beraber belli başlı farkları bulunmakta ve anonim şirketlere daha fazla avantaj tanınmaktadır.

İlk olarak Anonim şirket ortaklarının üstlendikleri sorumluluk limited şirketlere nazaran sınırlıdır. Şöyle ki, yönetim kurulu üyesi olmayan anonim şirket ortaklarının sadece sermaye borcunu yerine getirmesi gereklidir. Ortak sermaye borcunu yerine getirdiği müddetçe şirket tarafından ortaklığına son verilemez, şirketten ihraç edilemez.

Anonim şirket kurmanın diğer avantajı ise ortaklar şirketlerin kamu borçlarından sorumlu değildir. Sermaye borcunu ödemiş olan bir ortak şirketin başka borçlarından sorumlu olmadığı için anonim şirket ortaklarının şahsi mal varlığına gidilemez. Ortaklar, şirketin uğrayacağı zarar ve risklerden bağımsız değerlendirilirler.

Anonim şirket kurulması için minimum 50.000 TL sermaye gereklidir. Şirket kurulurken noter onayı aranmadığı gibi pay devri yapılırken de noter huzurunda bulunmaya gerek yoktur. Bu sebeple en hızlı kurulan şirket türü anonim şirkettir. Anonim şirketler tek ortaklı kurulabildiği gibi çok ortaklı da kurulabilmektedir. Çok ortaklı olan anonim şirketlerin pay devirlerinde tescil, ilan ve noter şartı aranmamakta, ortaklar dilediği gibi pay devri yapabilmektedir. Tek ortaklı anonim şirketlerde ise noter onayı aranmamakta sadece Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bildirim yapılması gerekmektedir.

Anonim Şirket kurmak kolay olduğu kadar yönetim ve devir anlamında da sağlanan avantajları vardır. Bunların başında pay devri gelir. Anonim şirketinizin pay senetleri hamiline yazılı ise sadece teslimle (zilyetliğin devri), nama yazılı ise ciro ve teslimle gerçekleşir. Bu bakımdan limited şirketlerde aranan noter huzurunda olma, genel kurulda onaylanma gibi hususlar anonim şirketlerde aranmaz. Bu sebeple pay devirlerinde vergi ödenmesi gerekmez. Gerçek kişilerin paylarının devrinde ise vergisel avantajlar sağlanmıştır. İki yıldan fazla süreyle elde bulundurulan hisseleri satarken gerçek kişiler, satıştan doğan gelir vergisine tabii değillerdir. Bu sebeple iki yıldan fazla elinizde bulunan pay senetlerini gelir vergisi ödemeden satabilirsiniz. Tüzel kişilerin elinde bulunan pay senetlerinin satışında ise ilmühaber veya pay senedi bulunması şartıyla yapılan satışlarda KDV ödeme yükümlülüğü oluşmaz.

Anonim Şirketlerin hisse devirlerinin usûli kolaylığı, ticari hayattaki hızlılık ve etkisi düşünüldüğünde anonim şirket kurmak hem hukuki sorumluluk hem vergi hem de işlevsellik bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir.

Anonim Şirket Kurmanın Avantajları konusunda içerik ve ayrıntılarla ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Bülteni PDF formatında indirmek için tıklayınız.