Limited Şirketlerde Azınlık Pay Sahiplerine Tanınan Haklar

1. Giriş Limited Şirket en geniş tanımıyla; bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ticaret şirketidir. Limited Şirketlerin sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur ve ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. Limited Şirketlere ilişkin düzenleme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) Md. 573 ve […]

Yatırımcılar, yöneticiler ve girişimciler için
kapsamlı rehberler

E-kitaplarımızı ücretsiz indirebilirsiniz.