Kira Sözleşmesi Süresinden Önce Kiracı Tarafından Sona Ermesi Durumunda Sonuçları Nedir?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda kiracının kiralananı sözleşme süresine geri vermesi halinde kira sözleşmesinin sonuna kadar değil de kiraya verenin kiralananı benzer şartlarla kiraya verebileceği makul süre ile kiracının sorumluluğu düzenlenmiştir. Ayrıca eğer kiracı makul süre dolmadan önce, kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve kira ilişkisini devralmaya hazır yeni bir kiracı bulması […]

Limited Şirketlerde Ortaklık İlişkisinin Sona Erme Halleri

Limited Şirketlerin ortaklık ilişkilerinin sona erme halleri 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) (i) ortağın kendi isteği ile çıkması (ii) ortağın diğer ortakların isteği ile çıkarılması  ve (iii) şirketin feshi olarak düzenlenmiştir. Bu çalışmamızda, Limited Şirketlerde ortaklık ilişkisinin bahsi geçen sona erme hallerine değindik. I. ORTAKLIKTAN ÇIKMA Genel Olarak Ortaklıktan çıkma, bir ortağın kendi isteğiyle […]

Yatırımcılar, yöneticiler ve girişimciler için
kapsamlı rehberler

E-kitaplarımızı ücretsiz indirebilirsiniz.