Sorumsuzluk Anlaşmaları

Gelişen teknoloji, mal ve hizmetlerdeki gelişimi ve çeşitliliği hızla arttırmaktadır. Bununla birlikte mal ve hizmet sağlayanların kusurdan veya ayıptan kaynaklanan sorumlulukları da aynı nispette artmaktadır. Dolayısıyla, sorumluluğun tarafların anlaşmasıyla sınırlandırılması ve kaldırılabilmesi artık ticari hayatın bir ihtiyacı haline gelmiştir. Tarafların sözleşme akdedilirken sorumluluklarının sınırlarının ne olacağını öngörebilmek ve maddi risklerini yönetebilmek amacı ile bu tip […]

Uyarlama Yasağı

Uyarlama Kavramı ve Uygulanma Koşulları Sözleşmeler Hukuku’nun temel ilkesi “pacta sund servanda” olarak da adlandırılan ahde vefa ilkesidir. Bu ilkeye göre aslolan sözleşmenin kurulduğu şartlara uygun bir şekilde ifa edilmesidir. Ancak bazen sözleşmenin kurulma aşamasında kararlaştırılmış olan koşullar, sözleşme süresince taraflarca öngörülmesi mümkün olmayan bir şekilde ve bir taraf aleyhine katlanılamayacak ölçüde değişmiş olabilir. Bu […]

Yatırımcılar, yöneticiler ve girişimciler için
kapsamlı rehberler

E-kitaplarımızı ücretsiz indirebilirsiniz.