Kira Tespit Davası Nedir, Şartları Nelerdir ?

Kira Tespit Davası Nedir, Şartları Nelerdir? Kira bedeli, sözleşme akdetme özgürlüğü çerçevesinde taraflarca serbestçe belirlenebilmektedir. Ancak özellikle daha zayıf konumda olan kiracıyı koruyabilmek adına Türk Borçlar Kanunu, talep üzerine kira bedelinin mahkeme tarafından yeniden belirlenmesini mümkün kılmaktadır. Kira tespit davası Türk Borçlar Kanunu’nda konut ve çatılı işyerleri için düzenlenen özel bir dava türüdür. Kira bedelinin…

Elektronik Ödeme Kuruluşlarının Yöneticilerinin Sorumlulukları

Elektronik Ödeme Kuruluşlarının Yöneticilerinin Sorumlulukları Daha önceden hazırlamış olduğumuz Türkiye’de ödeme kuruluşlarının kuruluşu ve tabi olduğu şartlar konulu bilgi notunu takiben işbu bilgi notunda Elektronik Ödeme Kuruluşlarının yöneticilerinin sorumluluğu konusunu irdeleyeceğiz. 1. Ödeme Kuruluşunun Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürleri Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır? Ödeme kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerinin belli kriterleri yerine…

Anonim Şirketlerin Vergi Avantajları

Anonim Şirketlerin Vergi Avantajları Anonim şirket ortakları ile limited şirket ortaklarının ortaklıktan ayrılırken elde ettikleri gelirin vergilendirilmesinde anonim şirket ortakları lehine önemli farklar vardır. Bunun en önemli nedeni limited şirket ortaklarının ortaklık paylarının hisse senediyle temsil edilmemesi nedeniyle limited şirket pay devirlerinin önemli ölçüde vergilendirilmesidir. Anonim şirketlerde hisse devirleri 2 yıl geçtikten sonra vergiye tabi…

Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumlulukları Görev Tanımları Çerçevesinde Sınırlanabilir/ Azaltılabilir

Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumlulukları Görev Tanımları Çerçevesinde Sınırlanabilir/ Azaltılabilir Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumlulukları Görev Tanımları Çerçevesinde Sınırlanabilir/ Azaltılabilir Yönetim kurulu üyelerinin kanundan veya esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlallerinden kaynaklanabilecek hukuki sorumlulukları ile ilgili temel düzenleme Türk Ticaret Kanunu’nun “Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu” başlıklı 553’üncü maddesinde düzenlenmiştir. İlgili…

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Devletlerin kendi topraklarında yürüttükleri yasama, yürütme ve yargı faaliyetleri egemenliklerinin bir göstergesidir. Devletler, egemenlik haklarını kullanırken diğer devletlerin egemenlik haklarını da gözetirler. Bu doğrultuda, bir devletin yargı faaliyetleri kapsamında alınan bir kararın başka bir devletin egemenlik alanında hüküm ifade edebilmesi için o devletin mahkemelerinden tanıma ya da tenfiz kararı…

Türkiye’de Gayrimenkul Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Türkiye’de Gayrimenkul Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Türkiye’de gayrimenkul alım-satımı günümüz ekonomik ihtiyaçları karşısında giderek artmakta, Türk vatandaşları kadar yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından da büyük bir ilgi görmektedir. Her ne kadar gayrimenkul satış bedelinin ödenmesinden sonraki kısım basit bir alım-satım prosedürü gibi görünmekte ise de, esasen gayrimenkul alım-satımı ciddi araştırmalar yapılmasını, esaslı aşamalar izlenmesini…