Borç Yapılandırmada Taksit ve Başvuru Süreleri 1 ay Uzatıldı

Borç Yapılandırmada Taksit ve Başvuru Süreleri 1 ay Uzatıldı Kamuya olan vergi, prim ve para cezası gibi borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenleme olan 7256 sayılı Kanun, 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Bu düzenlemeye göre vergi ve sgk borçlarının yapılandırılması için 31 Aralık Perşembe günü sonuna kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Kanunun yürürlüğe girme…

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklikler

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklikler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği (“Yönetmelik”)’nde yapılan son değişiklikler 02.09.2020 tarihinde 31232 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ardından Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz da 12.10.2020 tarihli sürümüyle güncellenerek Yönetmelik’le uyumlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda makalemizde Türkiye İlaç…

YEKDEM BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU

YEKDEM Başvuruları Hakkında Duyuru YEKDEM Türkiye’de yenilenebilir enerji üretimini desteklemek ve bu kapsamda teşvik etmek adına geliştirilen bir mekanizmadır. Hükümet, geliştirilen bu mekanizma ile enerji yatırımcıları için yenilenebilir enerji kaynaklarının daha cazip hale gelmesini sağlamayı amaçlamaktadır. YEKDEM senelik işleyen bir mekanizmadır ve bu teşvikten yararlanmak adına başvuru tarihleri hayati önem taşımaktadır. Zira süresinde yapılmayan başvuru…

13.10.2020 Tarihli T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyurusu Hakkında

13.10.2020 Tarihli T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyurusu Hakkında T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca (“Bakanlık”) yayınlanan 13.10.2020 tarihli duyuru ile Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı uyarınca öngörülen iki yıllık “geçiş sürecinin” sonuna geldiğimiz bu günlerde sözleşmelerin yeniden döviz endeksli kurulup kurulamayacağına ilişkin soru işaretleri giderilmiştir. Çalışmamızda öncelikle…

Pandemi Sürecinde İş Yeri Kiralarının Uyarlanması

Pandemi Sürecinde İş Yeri Kiralarının Uyarlanması Önceki çalışmalarımızda üstünde durduğumuz sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması konusu, sosyal ve ticari hayatımızı küresel çapta etkileyen ve halen içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında fevkalade bir önem kazanmış, en çok tartışılan ve dava konusu edilen kurumlardan biri halini almıştır. Özellikle küçük çaplı esnaf işletmeleri bu süreçte iş yoğunluğunun kayda değer ölçüde…

Taşınmaz Ticareti Yönetmelik Değişiklikleri

Taşınmaz Ticareti Yönetmelik Değişiklikleri Genel Taşınmaz ticaretine, yani genel olarak emlakçılık faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te 14.10.2020 tarihinde önemli değişiklikler olmuştur. Değişikliğin amacı, Ticaret Bakanlığı tarafından da ifade edildiği şekliyle, emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılması, kayıt dışılığın önlenmesi ve haksız rekabetin azaltılmasıdır. Emlakçılar için önceki tarihli değişikliklerde öngörülen yetki belgesi…

Zorunlu Arabuluculuk Tüketici Uyuşmazlıkları için de Geldi

Zorunlu Arabuluculuk Tüketici Uyuşmazlıkları için de Geldi 28 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a 73/A maddesi eklenmiştir. Bu madde ile 10.390 TL ve üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında veya konusu para ile belirlenemeyen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce…

Turizm Alanında Yapılan Kanuni Değişiklikler

Turizm Alanında Yapılan Kanuni Değişiklikler “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  24 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Yeni Yönetmelik kapsamında yapılan bu değişiklikler ile kamu taşınmazlarının turizm yatırımları için tahsis edilmesi esnasında uygulanacak kurallara değişiklikler getirildi ve bu sayede kamu taşınmazlarının tanımı genişletildi. Bu değişiklikler aşağıda maddeler halinde…

Güncel Değişiklikler Işığında 5651 Sayılı İnternet Kanunu Neleri Düzenlemektedir?

Güncel Değişiklikler Işığında 5651 Sayılı İnternet Kanunu Neleri Düzenlemektedir? Sosyal medya platformları ile çevrimiçi hizmetlere ilişkin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a (İnternet Kanunu) getirilen değişiklikler 31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır (Kanun Değişikliği). Yapılan değişiklikler kapsamında sosyal medya platformları…

Elektronik Ödeme Kuruluşlarının Faaliyetleriyle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Elektronik Ödeme Kuruluşlarının Faaliyetleriyle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Daha önce yayınlamış olduğumuz elektronik ödeme kuruluşlarının kuruluşu ve yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu başlıklı bilgi notumuza ilaveten işbu bilgi notuyla ödeme kuruluşları kurulduktan sonra faaliyetleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarını irdeleyeceğiz. 1. Faaliyet İzni Alındıktan Sonra Ödeme Kuruluşlarının Denetimi: Merkez Bankası ödeme kuruluşlarında, şubesinde, temsilcisinde veya…