borç yapılandırma taksit ve basvuruları 1 ay uzatıldı

Borç Yapılandırmada Taksit ve Başvuru Süreleri 1 ay Uzatıldı

Kamuya olan vergi, prim ve para cezası gibi borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenleme olan 7256 sayılı Kanun, 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Bu düzenlemeye göre vergi ve sgk borçlarının yapılandırılması için 31 Aralık Perşembe günü sonuna kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Kanunun yürürlüğe girme tarihinden itibaren çok sayıda mükellefin başvurması nedeniyle ortaya çıkan […]

İş Yeri Kira Sözleşmelerine İlişkin Ertelenen Hükümler

İş Yeri Kira Sözleşmelerine İlişkin Ertelenen Hükümler

GİRİŞ 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 04.02.2011 tarihinde kanun koyucu tarafından kabul edilip 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ekonomik bakımdan ülkede güç sahibi olan gayrimenkul yatırımcılarının baskıları sonucunda 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen Geçici Madde 2 uyarınca, kiracının tacir ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu […]

Koronavirüs Döneminde Kar Payı Nasıl Dağıtılır?

Koronavirüs Döneminde Kar Payı Nasıl Dağıtılır?

Şirketlerde kar dağıtımı; şirket finansal tabloları uyarınca şirket karda olması ve kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ayrıldıktan sonra dağıtılacak bir kar bulunması halinde genel kurul tarafından karar alınması suretiyle yapılmaktadır. Ancak “COVID-19 Kapsamında Kar Payı Dağıtımına ve Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Alınan Geçici Tedbirler”[1] isimli makalemizde belirttiğimiz üzere kar dağıtımı ile ilgili olarak 17.04.2020 tarihli […]

ifa imkansızlığı

İFA İMKANSIZLIĞI

GİRİŞ 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) uyarınca ifa imkansızlığı, borcun ifasının borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşması halinde borcun sona ermesidir. TBK kapsamındaki bir diğer düzenleme olan kısmi ifa imkânsızlığı ise, borcun ifasının borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle kısmen imkânsızlaşması halinde borçlunun, borcun sadece imkânsızlaşan kısmından kurtulacağını hükme bağlamıştır. Sözleşmelerde kural, tüm tarafların taahhüt ettiği yükümlülüğü […]

hukuk

Yargıda Sürelerin Durdurulması 15 Haziran’a Kadar Uzatıldı

Giriş Covid-19’un Türkiye’de de etkisini arttırması ve hastalığın hava yoluyla bulaşması sebebiyle birçok önlem alınmış ve bu durum yargıya yansımıştır. Nitekim bu kapsamda süreler 01.05.2020 tarihine kadar durdurulmuştu. 30.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” kapsamında bu tarih uzatılmış ve sürelerin 15.06.2020 tarihine kadar […]

COVID-19 Kapsamında Ücretsiz İzin Kullanımı

COVID-19 Kapsamında Ücretsiz İzin Kullanımı İşveren Covid-19 Kapsamında İşçilerinden Ücretsiz İzin Kullanmalarını İsteyebilir mi? Ücretsiz iznin ne olduğunun kavranabilmesi için öncelikle ücretli izin ve ücretsiz izin kavramlarının açıklanması gerekmektedir. Ücretli izin, işçinin kanunen ona tanınmış olan haklarını kullanırken, normal süreçte hak ettiği aylık ücretin kendisine aynen ödenmesidir. Ücretsiz izin ise ücretli iznin tam tersine işçinin […]

COVID-19 Kapsamında İşverenin Çalışanlara Yıllık Ücretli İzin Kullandırması

Salgın sürecinde uygulanabilecek yöntemlerden biri de çalışanlara yıllık izin kullandırılmasıdır. İşveren, yönetim hakkı prensibi çerçevesinde çalışanların yıllık izinlerini ne zaman kullanacakları konusunda karar verme yetkisine sahiptir. Ancak işverenin bu hakkını yönetim hakkını kötüye kullanmaksızın, dürüstlük kuralına uygun olarak kullanması gerekmektedir. Bu kapsamda çalışanların kıdemi dikkate alınarak önceki senelerden devreden yıllık izinlerinin de mevcut olması durumunda […]

COVID-19 Kapsamında Uzaktan Çalışma

COVID-19 Kapsamında Uzaktan Çalışma Uzaktan çalışma; işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan, sözleşmede işin tanımı, şekli, süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesi, temin edilecek malzemeler, ekipman gibi unsurların düzenlendiği iş ilişkisidir. Uzaktan çalışmada […]

COVİD-19 KAPSAMINDA ÜCRETSİZ İZİN KULLANIMI

COVİD-19 KAPSAMINDA ÜCRETSİZ İZİN KULLANIMI İşveren Covid-19 Kapsamında İşçilerinden Ücretsiz İzin Kullanmalarını İsteyebilir mi? Ücretsiz iznin ne olduğunun kavranabilmesi için öncelikle ücretli izin ve ücretsiz izin kavramlarının açıklanması gerekmektedir. Ücretli izin, işçinin kanunen ona tanınmış olan haklarını kullanırken, normal süreçte hak ettiği aylık ücretin kendisine aynen ödenmesidir. Ücretsiz izin ise ücretli iznin tam tersine işçinin […]

COVID-19 Kapsamında Kar Payı Dağıtımına ve Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Alınan Geçici Tedbirler

Covid-19 sebebiyle ortaya çıkan olağanüstü hâl sebebiyle şirketlerin faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. Nitekim söz konusu durum sebebiyle Devlet de birtakım önlemler almak mecburiyetinde kalmıştır. Bu önlemlerin bir kısmı ise şirketler, dernekler ve kooperatifler ile ilgili olarak alınmıştır. 1) Sermaye Şirketlerinde Kar Payı Dağıtımına İlişkin Sınırlamalar Getirilmiştir Bildiğiniz üzere şirketlerde kar dağıtımı; şirket finansal tabloları uyarınca […]

Yatırımcılar, yöneticiler ve girişimciler için
kapsamlı rehberler

E-kitaplarımızı ücretsiz indirebilirsiniz.