Hayvancılık Sektörüne Devlet Desteği

1) Giriş:

Devlet tarafından küçük baş, büyük baş ve kanatlı hayvancılığın geliştirilmesi için hibe desteği verilmektedir. Bu destek sayesinde ülkedeki hayvan sayısının arttırılması ve hayvancılık konusunda dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanmıştır. Hem uzun süredir hayvancılık sektöründe olanlara hem de hayvancılık sektörüne yeni girenlere ciddi oranlarda hibe desteği yapılmaktadır. Bu destekler farklı programlar dahilinde yapılmaktadır ve gerekli şartları taşıyanlar devlet tarafından sağlanan bu hibe desteğini programlar aracılığıyla alabilirler.

Hibe Desteği Şartları:

Bakanlık Sistemine kayıtlı olarak en az 1 yıldır hayvancılık faaliyeti sürdürülmesi gerekmektedir.

Büyükbaş en az 10-en fazla 50 baş anaç hayvan kapasiteli veya koyun ve keçi olarak en az 100 en çok 200 hayvan kapasiteli;

Sıfırdan ahır yapımı veya tadilatı,

Teke, koç veya damızlık boğa alımı,

Gerekli makinelerin alımı için devlet tarafından hibe desteği sağlanmaktadır.

Devlet bu kapsamda çıkan masrafları %50 oranında üstleniyor. Geriye kalan kısım girişimci tarafından karşılanıyor. Örneğin 50.000 TL tutarında bir ahır alınacaksa devlet bunun 25.000 TL’lik bölümünü hibe olarak karşılıyor. Fakat hibe olarak devlet tarafından ödenen 25 bin karşılığında girişimcide kalan 25 bini ödemek zorundadır. Sadece hibe kısmını devletten alarak daha ucuza mal edip bütün masrafların devlete ödetilmemesi için böyle bir zorunluluk getirilmiştir.

Bu ödemelerde ilgili bakanlığın finans işleriyle ilgilenmesi sebebiyle Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor ve banka işlemlerden %0,2 komisyon alıyor.

Başvurular 2023 yılına kadar yapılabilmektedir. Ocak ile Mart ayları arasında yapılmaktadır. Fakat Bakanlık uygun gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilmektedir.

Birim Fiyat Üzerinden Hibe Desteği:

Bu destek modelinde devlet tarafından küçük baş, büyük baş, tavuk yetiştiriciliği ve arıcılık alanlarında hayvan sayısı birim fiyatı üzerinden her bir hayvan için destek sağlanmaktadır. Aşağıda her hayvan için ayrı olarak birim fiyat destekleri ve şartları bulunmaktadır.

Buzağı

Buzağılar için buzağı başına 350, soy kütüğü kayıtlı buzağılar için 500, döl kontrollüler için 50 TL verilmektedir. Buzağıların doğum kaydı yapılmış ve küpeleri takılı olmalıdır. Hayvanların kaydının Türkvet ve E-Islah’ta bulunması gerekmektedir. Buzağıların doğdukları yerde en az 120 gün bulunmuş olması da şartlar arasındadır.

Destekten yararlanmak isteyenler;

Soy kütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden, Kooperatif kayıtlı kişiler üst birliklerden, Diğer birlik üyeleri üye bulundukları birliklerden, Üye olmayanlar İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurulabilmektedir.

Koyun ve Keçi

Koyun ve keçiler için her birine 25 TL verilmektedir. 15-120 aylığa kadar destek verilmektedir. Başvurular İl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliklerinden yapılabilmektedir.

İpek Böceği

İpek böcekleri için her kutu başına 70 ila 75 TL ve yaş kozalar için 50 ila 55 TL destek sağlanmaktadır. Başvuru için İl veya İlçe Müdürlüklerine dilekçe verilerek yapılabilmektedir.

Arıcılık

Arıcılık için ise arı kovanı başına 10, ana arı başına 15 damızlık ana arı başına 40 TL yardım yapılmaktadır. Yardım alabilmek için 3 yıl boyunca arıcılık yapılması gerekmektedir.
Aşı Desteği ise büyükbaşlar için 1,5 küçükbaşlar için 1 TL hayvan başına düşen tutardır.

Birim Fiyat Üzerinden Hibe Desteği Şartları:

18 yaşını aşmış olmak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Çiftçi Kayıt Sistemine kaydı bulunmak.

Devlet tarafından sağlanan diğer desteklerden faydalanmamış olmak.

Hayvanların Türkvet sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

Hibe Desteği Başvuru:

Öncelikle proje hazırlanması ve hazırlanan bu projenin Tarım ve Ormancılık Müdürlüklerine verilmesi gerekmektedir. Proje onaylandıktan sonra müdürlük tarafından girişimciye yatırımını yapması için süre verilecek ve girişimci bu süre içinde yatırımını yaptıktan sonra %50 hibe desteğini almaya hak kazanacaktır.

Aşağıda bulunan tabloda konuyla alakalı daha detaylı bilgi birim fiyat üzerinden verilmiştir.

Birim Fiyatları

(1) Buzağı-Malak DesteğiTL/Baş
4 Ay ve Üzeri Buzağı-Malak (81 İl)350
Soykütüğü (81 İl)500
Döl Kontrolü50 (İlave)
​Yetiştiricilik Bölgesi İlleri​200 (ilave)
​Anaç Manda​250
​Soy kütüğüne kayıtlı manda​400
​Malak​150
​Soy kütüğüne kayıtlı Malak​400
(2) Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam Desteği200 Baş ve Üzeri Küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak ödenir.​
(3) GAP,DAP,DOKAP ve KOP kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarda, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2010 ve sonrası hariç olmak üzere) etçi ve kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları ( dişilere brusellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.Birime Destek
(4) Koyun-Keçi DesteğiBirime Destek
Koyun-Keçi25TL/baş
(5) Tiftik ÜretimBirime Destek
Tiftik30 TL/baş
(6) Süt PrimiBirime Destek
Soğutulmuş Manda, koyun-keçi, İnek sütüBakanlıkça belirlenir
(7) Islah Amaçlı süt kalitesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yapılacak analizler için süt içeriğinin tespiti amacıyla Adana, Aksaray, Balıkesir, Bursa, Erzincan, İzmir ve Uşak illerinde​Birime Destek
Her bir sığır içinBakanlıkça belirlenir
(8) İpek BöceğiBirime Destek
Tohum (kutu)70 TL/adet
Yaş koza50 TL/kg
(9)  ArıcılıkBirime Destek
Arılı kovan10 TL/adet
Ana arı15 TL/adet
​Damızlık ana arı​40 Tl/adet
(10) Su ÜrünleriBirime Destek
Alabalık ​​250.000Kg’a kadar (250.000Kg dahil)0,75 TL/Kg
​250.001-500.000Kg​0,375 TL/Kg
​ Yeni türler​250.000Kg’a kadar (250.000Kg dahil)​1 TL/Kg
​​250.001-500.000Kg 0,5TL/Kg
Midye ​ ​​250.000Kg’a kadar (250.000Kg dahil)0,05 TL/Kg
​​​250.001-500.000Kg​0,025 Tl/kg
​Kapalı Sistem ​ ​​250.000Kg’a kadar (250.000Kg dahil)​0,5 TL/Kg
​​​250.001-500.000Kg​0,25 Tl/kg
​Kilogram üstü alabalık üretimi (kg)
​250.000Kg’a kadar (250.000Kg dahil)​0,25 Tl/kg
​​​250.001-500.000Kg​0,125 Tl/kg
​Hastalıktan ari kuluçkahanelerde Damızlık Alabalık Desteği
2.500 adete kadar​60 Tl/kg
​​2.501-5000 adet​30 Tl/kg
​Balık Tanıma Kartı(adet)​0,03 Tl/kg
​(11) Balıkçı Gemisi DesteğiBirime Destek
​10-20 metre​10.000 TL/m
​21-30 metre​15.000 TL/m
​31-34 metre​20.000 TL/m
​35-45 metre​30.000 TL/m
​46 ve Üzeri metre​35.000 TL/m
(12)  Yem BitkileriBirime Destek
Yonca (sulu)60 TL/dekar/yıl
Yonca (kuru)35 TL/dekar/yıl
Korunga45 TL/ dekar/yıl
Tek yıllıklar40 TL/dekar
Silajlık tek yıllıklar55 TL/dekar
Silajlık mısır (sulu)90 TL/dekar
Silajlık mısır (kuru)45 TL/dekar
Yapay çayır-mera150 TL/dekar
​Patates siğili görülen alanlarda ​​Aldığı desteğe İlave %50
(13)  Hayvan Hastalık TazminatlarıBirime Destek
Kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir. 
(14) Hayvan Başı ÖdemeBirime Destek
Hastalıktan ari işletme450 TL/baş
Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)80 TL/baş
(15) Aşı DesteğiBirime Destek
Büyükbaş Aşı Uygulama1,50 TL/baş
Küçükbaş Aşı Uygulama1,00 TL/baş
Büyükbaş Küpe Uygulama1,50 TL/baş
Küçükbaş Küpe Uygulama1,00 TL/baş
(16) ​Atık DesteğiBirime Destek
​Büyükbaş hayvan atıkları (Aşılama sonrası)​1000 TL/baş
​Küçükbaş hayvan atıkları (Aşılama sonrası)​150 TL/baş
(17) Hayvan Gen KaynaklarıBirime Destek
Büyükbaş Koruma600 TL/baş
Küçükbaş Koruma90 TL/baş
Sığır Pedigrili Koruma 800 TL/Baş
Arı Koruma40 TL/kovan
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru 70 TL/baş
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru 40 TL/baş
Halk Elinde Manda Islahı 850 TL/Baş
Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği 200 TL/Baş
Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke) Desteği200 TL/baş
(18)  Çiğ Sütün Değerlendirilmesi ​Bakanlıkça belirlenir.
(19) Besilik erkek sığır desteği
Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurtiçinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırları (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 1-200 baş için (200 dahil) hayvan başına 250 TL’ye kadar Bakanlıkça belirlenen fiyat üzerinden destekleme ödemesi yapılır. ​ ​
(20) Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele DesteğiBirime Destek (TL/Dekar)
​Örtüaltında Biyoteknik mücadele​120
Örtüaltında ​Biyolojik mücadele​400
Örtü Altı Paket Toplama​520
​Biyoteknik mücadele​50
​​Biyolojik mücadele​50
Açık Alanda Paket Toplama​100

 

2) KOSGEB HAYVANCILIK DESTEĞİ

KOSGEB Nedir:

Kosgeb, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’dır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere bu kurum girişimcileri desteklemek amacı ile kurulmuştur. Bir iş fikri ortaya çıktığında, en çok ihtiyaç hissedilen yeterli sermayedir. Ancak herkesin her zaman böyle bir sermayesi bulunmamaktadır. Bu durumda Kosgeb sunduğu farklı paketlerle girişimcilere destek hizmeti sunmaktadır. Hayvancılık sektöründe bulunanlara veya yeni girişimcilere ciddi anlamda büyük imkanlar sağlamaktadır.

Kosgeb Hayvancılık Desteği Şartları:

Kosgeb çiftçilere hayvansal imalata yönelik kurulan tesis, işletme ve ticarethaneler için destek sağlamaktadır. Canlı hayvan alımı konusunda destek sağlanmamaktadır.

Kosgeb hayvancılık desteği için 2 farklı durum söz konusudur. Yeni girişimciler ve halihazırda sektörde olan kobiler için farklı imkanlar sunulmuştur. Halihazırda sektörde olanlar doğrudan Kosgeb’e kayıt olarak başvuru formunu doldurmaları ve formda bulunan gerekli şartları sağlamaları halinde Kosgeb tarafından belirlenecek kredi desteğini almaya hak kazanacaklardır.

Yeni bir girişimci iseniz o zaman destek başvuru için sizlere sağlanan programın adı  Girişimciliği Geliştirme Destek Programıdır. Bu program sizlere 2 paket          halinde destek vermektedir. Destek programlarının sağlamış olduğu hibe miktarı da buna bağlı olarak farklıdır. Bu paketler aşağıda belirtilmiştir.

Geleneksel Girişimci Desteği 60.000 TL’ye kadar

İleri Girişimci Desteği 370.000 TL’ye kadar

Sektör tipi NACE koduna göre belli olmaktadır. NACE kodu, işyerinin faaliyet alanını ve bununla bağlantılı olarak işyeri tehlike sınıfı bilgisini veren bir koddur. Aşağıda iki farklı girişimci ibaresinin kabaca tanımları yer almaktadır. Geleneksek Girişimci: Tarımsal ve Hayvansal alana ait ticaret hane kuracaklar.

İleri Girişimci: Hayvansal ve Tarımsal alana ait üretim işlemesi kuracaklar.

Geleneksel Girişimci Desteği:

NACE kodları içerisinde yer alan ticari bir faaliyette hayvansal ya da tarımsal bir ticaret hane kurulacaksa bu destek programından yararlanılabilir. Kosgeb tarafından verilen geleneksel girişimci desteği miktarı ve şartları kurum tarafından belirlenmiştir. Bu miktarlar alınan malzemeler ve çalıştırılan işçilerin prim gün sayılarına göre belirlenmektedir.

 1. ​İşletme kuruluş desteği olarak 5.000 TL alırsınız. Sermaye şirketi kurar iseniz bu destek 10.000 TL olacaktır.

2.​    189 ile 539 arası prim gün sayısı var ise 5.000 TL

3.​     ​540 ile 1079 arası olur ise 10.000 TL

4.​    ​1080 ve üzeri olur ise 20.000 TL hibe alacaksınız.

Toplamda ilk yıl en fazla alacağınız hibe 5.000 lira açılış giderleri için 20.000 TL en üst pirimi yakaladığınız için 5.000 TL de engelli, genç veya gazi ya da şehit yakını olmanız durumunda gerçek kişiler için 30.000 TL sermaye şirketleri için 35.000 TL olacaktır.

İşletmenizin ikinci yılında ise;

1.​     ​360 ile 1079 arasında bir pirim günü olması halinde 5.000 TL

2.​     ​1080 ile 1439 arasında 15.000 TL

3.​     ​Eğer ki 1140 ve üzeri 20.000 TL hibe alırsınız.

İkinci performans döneminde en fazla 20.000 TL prim gününden ve 5.000 TL genç veya engelli, gazi veya şehit yakını olmanız halinde 5.000 TL de açılış gideri olarak 30.000 TL olacaktır. Yani totalde her iki dönemde bu miktar 30.000 + 30.000 = 60.000 TL hibe olacaktır.

İleri Girişimci Desteği:

KOSGEB desteklenen sektörler NACE kodları içerisinde imalat kategorisinde yer alan bir iş koluna girişimcilik yapılacak ise o zaman İleri Girişimci Destek Paketinden faydalanılacaktır.

1) Kuruluş Desteği olarak gerçek kişi statüsünde olan işletmelere 5.000 TL, Sermaye şirketi statüsünde olanlara 10.000 TL destek verilmektedir.

2) İşletmenin ilk yılında prim gün sayılarına göre performans desteği olarak;

189 ile 539 arası 5000 TL

540 ile 1079 arası 10000 TL

1080 ve üzeri 20000 TL

3) İşletmenin ikinci yılında prim gün sayılarına göre performans desteği olarak;

360 ile 1079 arasında 5.000 TL

1080 ile 1439 arasında 15.000 TL

1140 ve üzeri 20.000 TL

İki program birbiriyle aynı gibi gözükmektedir. Fakat İleri Girişimcilik Desteğinin farkı Resmi Gazetede yayımlanan Yerli Malı Tebliği’ne uygun yerli malı alımlarında ortaya çıkmaktadır. Bu tebliğde yer alan makinelerden birinin alınması halinde %75 hibe desteğine hak kazanılacaktır. Örneğin 200.000 TL değerinde tebliğde geçen ürünlerden birinin alınması halinde 150.000 TL hibe desteği sağlanacaktır.

Başvuru Nasıl Yapılır:

Bu programlardan yararlanmak için gereken KOSGEB başvuruları e-Devlet üzerinden başvurduktan sonra hemen internet üzerinden eğitime herhangi bir ücret ödemeden başlayabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için bir e-Devlet şifresi olması yeterlidir.

1) https://lms.kosgeb.gov.tr/​ linkine tıklayınız

2) Sonrasında seçtiğiniz destek programını site üzerinden bulup eğitime başla butonuna basmanız yeterli olacaktır.

3) Gerekli aşamaları tamamlayıp testleri yapmanız gerekmektedir. https://edevlet.kosgeb.gov.tr/UGE/Applications​ linkinden sertifika alabilirsiniz.

Bu adımlardan sonra eğitim kısmı tamamlanmış olacaktır. Bundan sonra Kosgeb kayıt olarak başvurusu yapılacaktır. Sonrasında verilen günde iş plan ve projesini kuruma sunacaksınız. Bundan sonra projeniz onaylanırsa yukarıda bahsettiğimiz destekleri alabileceksiniz.

 3) HAYVANCILIK KREDİ DESTEĞİ

Hayvancılık Kredisi Nedir:

Hayvancılık kredisi devlet bankaları tarafından verilen ve 7 yıl geri ödemeli olan bir kredi seçeneğidir. Bu kredi seçeneğinin 7 yıl ödemeli olmasından kasıt 2 yıl geri ödemesiz ve 5 yıl geri ödemeli olarak yapılmasıdır. Bu kredinin miktarı bankanın finans danışmanları tarafından kefalet sunma olanakları veya kredi notları gibi unsurlar göz önüne alınarak incelenmektedir. Ziraat Bankası devletin hayvancılığa olan desteğini halka sunmaktadır. Bu sayede hayvancılık sektöründe bulunanlar bu düşük faizli kredi imkanları ile hayvan, yem, makine gibi alet ve malzemelerini alabileceklerdir.

Hayvancılık Kredisi Şartları:

Bankadan bankaya değişiklik gösterebilmekle beraber bir devlet bankası olan Ziraat Bankası tarafından sunulan 7 yılda geri ödemeli hayvancılık kredisi seçeneğinde başvuru sahibinin taşıması gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir. Yatırım yapılacak olan konu başlıklarına göre talep edilen şartlar ile çiftçilerimizden istenilen şartlar olarak bu talepler 2 başlığa ayrılmaktadır. Yatırım konularında istenilen şartlar​ Resmi Gazete Hayvancılık Destekleme Bildirgesi​ ile üreticilerimize ilan edilmiştir.

Bu şartlar;

 1. ​Alınacak olan hayvanın cinsi
 2. ​Almak istediğiniz hayvanın küpe numarasının belli bir süre içerisinde HAYBİS sisteminde yer alıyor olması.
 3. ​Hayvana göre belli bir miktarda alım yapılması ya da mevcut sayının istenilenin üzerine çıkarılması
 4. Hayvan konusuna göre doğum miktarı ve yaşı

Bankacılık Kanunu uyarınca aranan şartlar;

 1. ​2020 senesinden itibaren veri dairesinden borcu yoktur yazısı istenmektedir.
 2. ​Başvuru sahibinin ÇKS belgesi olması şarttır.
 3. Mutlaka çiftçimizin KKB kredi notu değeri Findeks sistemi üzerinden sorgulanır.
 4. ​En az iki tane kefil eşleri ile birlikte talep edilebilir.
 5. ​İlk defa hayvansal krediler için başvuruda bulunacaklardan herhangi bir taşınmaz ipotek istenilir.
 6. ​Faal olarak hayvancılık ile meşgul olanlardan ise üzerlerine kayıtlı hayvanların küpe numaraları ile kredi imkanı sağlanabilir.
 7. Aynı krediyi daha önce kullanmamış olmanız gerekir.

Tüm bu şartlar sağlandıktan sonra eksper ipotekleri inceleyecek ve bu incelemelerde olumsuz bir bulgu bulunmazsa kredi başvurusu en fazla üç gün içinde banka tarafından onaylanıyor.

Kredi miktarına bağlı olarak bankanın istediği evraklar ve belgeler değişiklik gösterebiliyor. Yüklü miktardaki kredi taleplerinde de banka yüksek kredi notları ve büyük teminatlar istiyor. Bankanın en çok istediği teminatlar arasında ev, arsa, dükkan, tarla veya ticari işletme ipotekleri, depolanmış ürünlere ait makbuzlar, TKK kefaleti, bankaların veya KGF’nin teminatları ve bankada mevcut bulunan para veya mevduatlar bulunmaktadır.

Hayvancılık Kredisi Özellikleri:

Aşağıda banka tarafından verilen hayvancılık kredisinin üst sınırları ve faiz oranları belirtilmiştir.

Süt ve Kombine Sığır Yetiştiriciliği

En üst miktar 25 milyon TL olarak verilmektedir. Her iki dönem için %50 faiz desteği ile senelik %5 aylık %0.41

Damızlık Düve Yetiştiriciliği

En fazla çiftçilerimize 10 milyon TL olarak verilmektedir. Her iki dönemdeki çiftçilerimiz için %75 faiz desteği ile yıllık %2.5 aylık ise %0.20

Büyükbaş Hayvan Besiciliği

En üst miktar olarak 10 milyon Türk lirası olarak verilmektedir. Çiftçilerimize işletme ve yatırım dönemleri için %50 faiz desteği sağlanır. Böylece yıllık%5aylıktaise %0.41 faiz uygulanır.

Küçükbaş Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği

En fazla çiftçilerimize 15 milyon TL olarak verilmektedir. %75 faiz desteği her iki dönemdeki çiftçilerimize uygulanır. Yıllık faiz oranı böylece 2.5 aylık da ise bu            oran %0.20 kadar düşmektedir.

Arıcılık

En çok 2 milyon 500 TL olarak üreticilerimize kredi imkanı sağlanmaktadır. %50 faiz indirimi yine her iki dönemdeki çiftçilerimize uygulanır. Senlik böylece faiz oranı %5 aylığa vurulduğunda ise bu miktar %0.41 düşmektedir.

Kanatlı Sektörü

Damızlık için 10 milyon yumurta tavukçuluğu için ise en çok 5 milyon TL olarak verilmektedir. Yumurta için yatırım dönemine %25 faiz desteği sağlanır. Böylece yıllık %7.5aylık ise%0.62 faiz imkanlarından yararlanabilirsiniz. İşletme dönemi için ise %50 faiz desteği ile faiz oranı yıllık %5 aylık %41 oranına düşmektedir. Damızlık için %75 faiz indirimi ile yıllık %2.5 aylık ise %0.20 faizli kredi kullanabilirsiniz.

Su Ürünleri (Balıkçılık)

En fazla 10 milyon TL olarak verilmektedir. Her iki dönem için uygulanan faiz desteği en az %50 olmaktadır. Böylece yıllık faiz oranı %5 aylık ise bu oran %0.41 kadar düşer

Geleneksel Yaygın Hayvansal Üretim

100 Bin TL kadar faizsiz üstündeki rakamlar için 1 milyon 500 bin TL kadar üst miktarlar ile kredi sağlanmaktadır. 100 Bin TL kadar her iki dönem için de faizsiz kredi verilir. Onun üzerinde rakamlar için ise %50 faiz indirimi ile yıllık %5 aylık %41 faiz uygulanmaktadır.

Yukarıda yer alan bu faiz oranları ÇKS belgesi olması durumunda en yüksek faiz oranlarıdır. Bu oranlara bir de aşağıdaki niteliklere haiz olmanız durumunda her biri için %10 daha faiz indirimi uygulanmaktadır.

40 yaş altı çiftçi olmanız durumunda

Herhangi yaşta (18 yaştan büyük) kadın girişimci olmanız durumunda

Yurt içi doğan hayvan alımlarından

Kendi yemini üreten ve mera kullanımlarında

Atıl işletme alımları

İyi tarım uygulaması içerisinde yer alanlar

Hayvancılık Kredisi Onaylandıktan Sonraki İşlemler:

Aşağıda proje onaylandıktan sonra banka tarafından verilen kredi ile ilgili bilgiler maddeler halinde açıklanmıştır.

7 yıl ödemeli kredi seçeneğinde ilk 2 yıl ödeme alınmıyor.2 yıldan sonra çiftçi krediyi ödemeye başlıyor. Ödenmeye başladıktan sonra ilk 18 ay faiz alınmıyor.18 aydan sonra banka tarafından belirlenen faiz alınmaya başlanıyor.

Bankada satın alınacak hayvan başına bir bedel belirleniyor ve buna göre kredi hesabı yapılıyor. Örneğin buzağı başına 5000 TL alınması.

Banka çiftçiye hayvan alabilmesi için %75 oranında kredi imkanı sunuyor. Fakat çiftçinin %25’lik sermayesi de yoksa bunu da bankalardan bireysel ihtiyaç kredisi çekerek karşılayabiliyor. Fakat bu bireysel ihtiyaç kredisi Hazine destekli düşük faizli kredi kapsamında değerlendirilmiyor. Normal banka kredisi olarak çiftçi dilerse %25 oranında sermaye için gereken kısmı bireysel kredi kapsamında alabilmektedir.

Kredinin taksitleri aylık, üç aylık, altı aylık veya yılda bir kez hasat döneminde olacak şekilde ayarlanabiliyor. Bunu da başvuru sahibi kendi seçebilmektedir.