Anonim Şirketler’de ve Limited Şirketler’de Yönetim Kurulu’nun Başlıca Sorumlulukları

T.O.B.B.’un her yıl güncel olarak yayınladığı istatistiksel veriler baz alındığında, Limited Şirketler ve Anonim Şirketlerin, diğer şirket türlerine kıyasla daha fazla tercih edildiği görülmektedir. Ulusal ekonominin işleyişinde ve global finans dünyasında vazgeçilmez konuma sahip olan bu iki şirket türünün yöneticileri ve yöneticilerinin sorumlukları gözardı edilemez bir önem teşkil etmektedir. Ülke genelindeki yeni ticari şirketlerin sayısal […]

Yatırımcılar, yöneticiler ve girişimciler için
kapsamlı rehberler

E-kitaplarımızı ücretsiz indirebilirsiniz.