Bilkent Üniversitesi’ndeki hukuk eğitiminin ardından Ankara Barosu’nda stajını tamamlayan Av. Suzan Hedayatian, özellikle insan hakları, yabancılar hukuku ve milletlerarası hukuk konularına ilgi duymaktadır. Suzan, BSHK Hatip bünyesinde şirketler ve ticaret hukuku ile sözleşmeler hukuku alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Çok iyi derecede İngilizce ve iyi derecede Farsça bilmektedir.
Eğitim
  • Ankara Üniversitesi, Milletlerarası Özel Hukuk 
  • Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2020
  • Ankara Atatürk Lisesi, 2016

Yabancı Dil: İngilizce, Farsça