Vergi Uyuşmazlığı Hizmetleri

  • Kurumların yurt içi ve yurt dışında karşılaşabilecekleri vergi ve gümrük ihtilafları neticesinde, kamu idaresine karşı yapılacak işlemlerin yönetilmesi,
  • Vergi ihtilaflarının çözüm alternatiflerinin değerlendirilerek en uygun süreç yönetiminin belirlenmesi konusunda görüş verilmesi (should opinion),
  • İdari süreç olan vergi incelemesinin başlaması ile birlikte olası yargı sürecini gözeterek, gerekli izahname ve savunmaların hazırlanması ve İdare’ye sunulması,
  • Vergi uzlaşma ve rapor değerlendirme komisyonlarında müvekkillerin temsil edilmesi,
  • Şirketlerin MAP süreçlerinin yönetilmesi ve gerekli hazırlıkların önleyici hukuk kapsamında tamamlanması ve ilgili idarelere sunulması,
  • Karşılıklı anlaşma usulü sürecinde başvuru evraklarının hazırlanması, konunun vergisel açıdan değerlendirilmesi, diğer akit ülke üzerinden başvuruların gerçekleştirilmesi için ilgili ülke mevzuatında uzman danışmanlarla sürecin koordine edilmesi, anlaşma şartlarının değerlendirilmesi ve karar süreçlerine destek verilmesi,
  • Kurumların vergi mevzuatı ile ikincil mevzuat kapsamında (ticaret hukuku, kara paranın aklanmasına ilişkin mevzuat, AML) gerçek faydalanıcısı olan gerçek kişilerin belirlenmesine yönelik danışmanlık verilmesi.