Vatandaşlık Hukuku

  • Yabancılara yönelik vatandaşlık edinim yolları ile ilgili hukuki danışmanlık verilmesi, 
  • Türk vatandaşlığını kazanmış yabancı uyruklu kişilere Türkiye’de şirket kuruluşuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
  • Yabancı uyruklu kişilere yatırım, evlilik, doğum yollarıyla Türk vatandaşlığının kazandırılması,
  • Türk vatandaşlığını kazanmış yabancı uyruklu kişilere Türkiye’de şirket kuruluşuna ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi