International Desk

  • Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancılara hukuki danışmanlık hizmeti sağlanması,
  • Gümrük işlemleri hakkında çözüm yolları sunulması,
  • Türkiye’de eğitim almak isteyen yabancı uyruklu kişiler için hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Yabancı uyruklu kişinin Türkiye’deki diploma denklik işlemleri konusunda hukuki danışmanlık sağlanması, 
  • Türkiye’ye tatile gelen yabancılara yaşanması muhtemel ihtilaflar için tüketici hukuku kapsamında hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişilere sağlık hizmeti ve sağlık turizmi konularında danışmanlık verilmesi,
  • Türkiye’de bulunan Expat sınıfına iş hukuku kapsamında hukuki çözümler sunulması,
  • Türk vatandaşlığı bulunmayan çocukların Türkiye’de alacağı her türlü eğitim için çözüm yollarının sağlanması,

Ayrıca, çokuluslu şirketler de bilişim ile ilgili fikri mülkiyet ve içerik izni sorunları, yasal uyumluluk, veri koruma, kayıt ve yaptırım gibi konularda tarafımızdan temsil edilmektedir.