İkamet İzni ile Çalışma İzni Kazanımı

  • Türkiye’de yabancı uyruklu kişiler için kısa ve uzun dönem ikamet izni alınması,
  • Türkiye’deki yabancı kişiler için aile ikamet izni alınması,
  • Türkiye’deki yabancılar için çalışma izninin alınması.