Kişisel Verilerin Korunması

 • Şirketlerin KVKK kapsamı içinde bulunan yükümlülüklerinin tespit ve analiz edilmesi,
 • Mevcut durumda kullanılan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamında bulunan yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi,
 • Kişisel veri envanterinin çıkarılması ve veri akış şemalarının belirlenmesi,
 • KVKK uyumunun sağlanması için gerekli hukuki belgelerin hazırlanması,
 • Şirketler için denetim hizmeti sunulması ve uyumun devamlılığının kontrol edilmesi,
 • Veri mahremiyeti ve diğer ilgili mevzuat ile ilgili düzenli danışmanlık sağlanması,
 • VERBİS kayıt ve veri girişlerinin yapılması konusunda hukuki danışmanlık sağlanması,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde gerekli işlemlerin yürütülmesi, idari prosedürlere ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Kişisel veriler üzerindeki hak ihlallerinde ortaya çıkacak uyuşmazlıkların çözümü, dava takibi hizmeti verilmesi,
 • KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca öngörülen korumanın sağlanması amacıyla veri yönetimi, imha ve anonimleştirme tekniklerine ilişkin danışmanlık hizmeti sunulması,
 • KVKK ve ilgili mevzuatta getirilen yükümlülüklere riayet edilmemesi halinde alınması muhtemel cezalar hakkında hukuki danışmanlık sunulması.