Bültenlerimiz

Kanuni Faiz Oranında Değişiklik

Borç Yapılandırmada Taksit ve Başvuru Süreleri 1 ay Uzatıldı 21.05.2024 tarih ve 32552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ile 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanunun 1. Maddesinde düzenlenen Kanuni faiz oranının yıllık %9 yerine 01.06.2024 günü itibariyle yıllık %24 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Kanuni Faiz Oranında Değişiklik Devamını Okuyunuz…

Devamını Okuyunuz
Vasiyetname nasıl düzenlenir?

26 Nisan 2024 Vasiyet Nedir? Vasiyetname, miras bırakan kişinin ölümü sonrası arzu ve istekleri ile mirasının paylaşımını düzenleyen yazılı belge veya sözlü beyandır. Bu kapsamda vasiyetnameye ilişkin hükümler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda (“TMK” veya “Kanun”) düzenlenmiştir. Resmi, el yazılı veya sözlü olarak düzenlenen vasiyetname, kişinin ölümü sonrası tasarrufta bulunması sebebiyle kanunen sıkı şekil şartları…

Devamını Okuyunuz
Adi Ortaklıklarda Tasfiye

26 Nisan 2024 Adi Ortaklıklarda Tasfiye Yargıtay 3. Hukuk Dairesi,adi ortaklık sözleşmesini, iki ya da daha fazla kişi veya tüzel kişinin emeklerini, mallarını ve sermayelerini ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşme olarak tanımlamaktadır. Adi ortaklık iki veya daha fazla şirket ile veya iki veya daha fazla gerçek kişi ile kurulabilir. Adi ortaklıkların tüzel…

Devamını Okuyunuz
Anonim ve Limited Şirket Pay Devri

Anonim ve Limited Şirket Pay Devri 1 Şubat 2024 Anonim ve Limited Şirket Paylarımı Nasıl devredebilirim? Şirket Devri Onaylamazsa Ne Yapabilirim? Pay nedir? Pay, anlam olarak “Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm; üleş, hak, hisse, sehim” demektir. Teknik anlamıyla pay; “Sermaye şirketlerinin devredilebilir, hukuki işleme konu edilebilir olan…

Devamını Okuyunuz
Yeni Airbnb Yasası

Yeni Airbnb Yasası 18 Ocak 2024 Kamuoyunda Airbnb Yasası olarak da bilinen “7464 Sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) ve kanunun uygulanmasına yönelik “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik” (“Yönetmelik”) 01.01.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Bu kanun ile konutlarda en fazla 100 gün süreli kiralamalar “turizm…

Devamını Okuyunuz
Beyaz Yaka Suçları

Beyaz Yaka Suçları 08 Ocak 2024 Son zamanlarda kamuoyunda çok fazla yer kaplayan “beyaz yaka suçları” hukuk literatürüne son yüzyılda girmiş ve alışılagelmiş suçlu insan algısını kırmıştır. Ticari faaliyetlerin ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi ile birlikte ticaret alanında birçok kural ve sınırlamalar getirilmiştir. Çalışmamızda ele alınan konu ise “kural varsa ihlal de oluşur” mantığı ile işbu…

Devamını Okuyunuz
Anonim Şirket Hisselerinde Rehin Hakkının Kurulması

Anonim Şirket Hisselerinde Rehin Hakkının Kurulması 29 Aralık 2023 Anonim şirketlerin merkez kavramı olan pay kelimesinden anlamamız gereken husus “Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse”dir. Şirketin kuruluşunun veya sermaye artırımının tescili ile doğan paylar, pay senetlerinden bağımsız olarak nama veya hamiline yazılı şekilde esas sözleşmede öngörülebilir. Pay…

Devamını Okuyunuz
Şartların Değişmesi Sebebiyle Sözleşmelerde Edim Dengesi Bozulursa Ne Yapılır? (Uyarlama Davaları)

Şartların Değişmesi Sebebiyle Sözleşmelerde Edim Dengesi Bozulursa Ne Yapılır? (Uyarlama Davaları) 18 Aralık 2023 A. AHDE VEFA İLKESİ (Pacta sunt servanda) Anayasal bir hak olan sözleşme özgürlüğünün gereği olarak herkes kanunun öngördüğü sınırlar çerçevesinde; istediği sözleşmeyi, istediği kişiyle, dilediği şekilde yapma özgürlüğüne sahiptir. Sözleşme yapmak bir manada geleceği öngörmeyi de gerektirdiğinden; durumlar ne kadar değişirse…

Devamını Okuyunuz
Gemilerde Türk Bayrağına Geçiş Hakkının Kaldırılması

Gemilerde Türk Bayrağına Geçiş Hakkının Kaldırılması 14 Aralık 2023 12.2023 tarihinde yayımlanıp yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte yurt dışında bulunan veya yabancı bayraklı yatların Türk bayrağına geçiş hakkı geçici madde ile kapanmış, düzenleme öncesindeki gibi izin prosedürü ile başvuru hakkı ortadan kaldırılmıştır. Bununla birlikte 12.12.2023 tarihinden önce Liman Başkanlıklarına yapılan ve işlemleri devam eden başvuruların…

Devamını Okuyunuz
Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Mevzuat Değişikliği

Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Mevzuat Değişikliği 14 Aralık 2023 Türk vatandaşlığının istisnai yol (400.000 USD ve üzeri değerindeki taşınmaz edinimi) ile kazanılmasına dair değişiklik 12.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 12.12.2023 tarihinde yayımlanıp yürürlüğe giren bu değişiklikle birlikte taşınmaz vasfının niteliği sınırlandırılmış olup bu tarihten itibaren yalnızca kat irtifakı kurulmuş veya kat mülkiyeti ya da üzerinde…

Devamını Okuyunuz