Gemilerde Türk Bayrağına Geçiş Hakkının Kaldırılması

14 Aralık 2023

  • 12.2023 tarihinde yayımlanıp yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte yurt dışında bulunan veya yabancı bayraklı yatların Türk bayrağına geçiş hakkı geçici madde ile kapanmış, düzenleme öncesindeki gibi izin prosedürü ile başvuru hakkı ortadan kaldırılmıştır. Bununla birlikte 12.12.2023 tarihinden önce Liman Başkanlıklarına yapılan ve işlemleri devam eden başvuruların 31 Aralık 2023 tarihine kadar sonuçlandırılacağına karar verilmiştir.
  • Gemilerde Türk bayrağına geçiş hakkının kapanması içerikli “Yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çeken teknelerin Türk bayrağına geçişine ilişkin tebliğ (tebliğ no: 2017/3)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ” için tıklayınız:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231212-35.htm