Deniz Ticareti Hukuku

Yerli ve yabancı müvekkillerimize deniz ticareti alanındaki uyuşmazlıklar ve sözleşmeler konularında hukuki danışmanlık sağlamaktayız.


Takım üyelerimizin özellikle;

  • Gemi İnşaa, Liman ve Tersane İnşaa Sözleşmeleri, Tahsisleri ve Vergi Muafiyetleri,
  • Gemi Alım Satım Sözleşmeleri,
  • Gemilerin Sicile Tescil ve Terkini,
  • Yapı Halinde Gemi Sicili Tescil İşlemleri
  • Gemi İnşaa İşlemleri konularında uzmanlığa sahiptir.