Birleşme ve Devralmalar

Takımımız birleşme ve devralma, satın alma ile hisse devri süreçlerini baştan sona yürütmektedir. Takım üyelerimiz muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin dahil olduğu satın alma süreçlerinde görev almıştır.

Birlikte, bu tecrübelerimizi birleştiriyor ve ortak bir sonuç ortaya koyuyoruz.
Her bir projede maddi vaka tespit raporlarının (due dilligence) hazırlaması, hisse satın alma ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve müzakere edilmesi konularında hizmet vermekte ve nihayet gerekli tüm ruhsat ve izinlerin alınmasını sağlamakta ve kapanış işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.