Borç Yapılandırmada Taksit ve Başvuru Süreleri 1 ay Uzatıldı

21.05.2024 tarih ve 32552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8485 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ile 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanunun 1. Maddesinde düzenlenen Kanuni faiz oranının yıllık %9 yerine 01.06.2024 günü itibariyle yıllık %24 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.