Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Mevzuat Değişikliği

14 Aralık 2023

Türk vatandaşlığının istisnai yol (400.000 USD ve üzeri değerindeki taşınmaz edinimi) ile kazanılmasına dair değişiklik 12.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

12.12.2023 tarihinde yayımlanıp yürürlüğe giren bu değişiklikle birlikte taşınmaz vasfının niteliği sınırlandırılmış olup bu tarihten itibaren yalnızca kat irtifakı kurulmuş veya kat mülkiyeti ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazlar için 400.000 Amerikan Doları ile istisnai yolla Türk Vatandaşı olunabilecektir. Başka bir ifade ile, üzerinde yapı bulunmayan(boş arsa) satın alınmasıyla vatandaşlık kazanımını engellendi.

Bu değişiklik aşağıdaki şekilde yapılmıştır:

“Türk Vatandaşlığının Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği”nin Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, başvuru için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler başlıklı 20. madde b bendindeki “En az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.” maddesindeki döviz tutarındaki taşınmazı ifadesi; “döviz tutarındaki kat mülkiyeti, veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmazı ” şeklinde değiştirilmiştir.