Bir Şirket Hangi Durumda Başka Bir Şirketin Borçlarından Sorumlu Tutulabilir? “Organik Bağ” Kavramı

Bir Şirket Hangi Durumda Başka Bir Şirketin Borçlarından Sorumlu Tutulabilir? “Organik Bağ” Kavramı 1- Şirketlerin Malvarlığı ve Borçlarında Ayrılık İlkesi Şirketler hukukunun temel prensipleri uyarınca şirket ile ortakların malvarlıkları birbirinden ayrılmaktadır. Ayrılık ilkesi gereğince tüzel kişilik, kendisini meydana getiren kişilerle tüzel kişilik ile hukuki ilişki kuran üçüncü kişiler arasında bir nevi ‘perde’ oluşturmaktadır. Bunun sonucu…

Marka Hakkının Sınai Mülkiyet Kanunu ve Madrid Protokolü Çerçevesinde Korunması

Marka Hakkının Sınai Mülkiyet Kanunu ve Madrid Protokolü Çerçevesinde Korunması Marka; bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüs mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajların biçimi…

15 Yıllık Hizmet Süresini Dolduranların Emeklilik Durumu

15 Yıllık Hizmet Süresini Dolduranların Emeklilik Durumu 15 yıllık hizmet süresini dolduranların emeklilik ve kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığı soruları uzun süredir çalışanların aklını kurcalamaktadır. Her iki sorunun da mevcut yasal düzenlemeler ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir. 15 Yıl Çalışan İşçinin Emekli Olması ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanması Her iki soruya da olumlu cevap vermek mümkün ancak…

Borç Yapılandırmada Taksit ve Başvuru Süreleri 1 ay Uzatıldı

Borç Yapılandırmada Taksit ve Başvuru Süreleri 1 ay Uzatıldı Kamuya olan vergi, prim ve para cezası gibi borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenleme olan 7256 sayılı Kanun, 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Bu düzenlemeye göre vergi ve sgk borçlarının yapılandırılması için 31 Aralık Perşembe günü sonuna kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Kanunun yürürlüğe girme…

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklikler

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklikler Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği (“Yönetmelik”)’nde yapılan son değişiklikler 02.09.2020 tarihinde 31232 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ardından Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz da 12.10.2020 tarihli sürümüyle güncellenerek Yönetmelik’le uyumlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda makalemizde Türkiye İlaç…

YEKDEM BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU

YEKDEM BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU YEKDEM Türkiye’de yenilenebilir enerji üretimini desteklemek ve bu kapsamda teşvik etmek adına geliştirilen bir mekanizmadır. Hükümet, geliştirilen bu mekanizma ile enerji yatırımcıları için yenilenebilir enerji kaynaklarının daha cazip hale gelmesini sağlamayı amaçlamaktadır. YEKDEM senelik işleyen bir mekanizmadır ve bu teşvikten yararlanmak adına başvuru tarihleri hayati önem taşımaktadır. Zira süresinde yapılmayan başvuru…

13.10.2020 Tarihli T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyurusu Hakkında

13.10.2020 Tarihli T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyurusu Hakkında T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca (“Bakanlık”) yayınlanan 13.10.2020 tarihli duyuru ile Türk Parası Kıymetini Koruma Kararı uyarınca öngörülen iki yıllık “geçiş sürecinin” sonuna geldiğimiz bu günlerde sözleşmelerin yeniden döviz endeksli kurulup kurulamayacağına ilişkin soru işaretleri giderilmiştir. Çalışmamızda öncelikle…

Pandemi Sürecinde İş Yeri Kiralarının Uyarlanması

Pandemi Sürecinde İş Yeri Kiralarının Uyarlanması Önceki çalışmalarımızda üstünde durduğumuz sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması konusu, sosyal ve ticari hayatımızı küresel çapta etkileyen ve halen içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında fevkalade bir önem kazanmış, en çok tartışılan ve dava konusu edilen kurumlardan biri halini almıştır. Özellikle küçük çaplı esnaf işletmeleri bu süreçte iş yoğunluğunun kayda değer ölçüde…

Taşınmaz Ticareti Yönetmelik Değişiklikleri

Taşınmaz Ticareti Yönetmelik Değişiklikleri Genel Taşınmaz ticaretine, yani genel olarak emlakçılık faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te 14.10.2020 tarihinde önemli değişiklikler olmuştur. Değişikliğin amacı, Ticaret Bakanlığı tarafından da ifade edildiği şekliyle, emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılması, kayıt dışılığın önlenmesi ve haksız rekabetin azaltılmasıdır. Emlakçılar için önceki tarihli değişikliklerde öngörülen yetki belgesi…

Zorunlu Arabuluculuk Tüketici Uyuşmazlıkları için de Geldi

Zorunlu Arabuluculuk Tüketici Uyuşmazlıkları için de Geldi 28 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a 73/A maddesi eklenmiştir. Bu madde ile 10.390 TL ve üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında veya konusu para ile belirlenemeyen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce…