Ankara Anlaşması Vizesi: İngiltere’de İş Kurma ve Süresiz Oturum

ANKARA ANLAŞMASI NEDİR?

Ankara Anlaşması, 1963 yılında Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri ile Türkiye arasında ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla imzalanan bir anlaşma olup İngiltere, Avrupa Birliği’ne girdikten sonra bu anlaşmanın tarafı olmuştur. Ankara Anlaşması vizesi, Avrupa Birliği’yle iş birliği anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarına, kendi yetenek ve iş tecrübelerine dayanarak kendi sermayeleriyle İngiltere’de iş kurma ve yaşama hakkı verir.

ANKARA ANLAŞMASI VİZESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

 1. İngiltere’de iş kurmak isteyen veya kendi işini yapmak isteyen, aynı zamanda yapılacak iş için yeterli sermayesi olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilir.
 2. Başvuruyu yapacak olanların kuracakları iş için işçi çalıştırma veya ofis açma zorunluluğu yoktur. Hatta bu vizeden yararlanan çoğu kişi home office çalışmaktadır.
 3. Ankara Anlaşması vizesine başvurmak için 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranmaktadır.
 4. Başvurular için aranan yeterlilik şartı tamamen yapılacak iş ile alakalı olup her başvuru için farklılık göstermektedir. Tüm başvurular için geçerli olan herhangi bir standart koşul veya uygulama yoktur.
 5. Başvuru nedeninin gerçekçi olması ve başvurucunun devlet yardımları olmaksızın hayatını idame ettirebilme garantisi aranmaktadır.
 6. Başvuracak olan kişinin eğitim durumuna ve sermayesinin miktarına bakılmaksızın yalnızca kuracağı işin gerçekçiliği ve sürekliliği incelenir.
 7. Başvurucunun herhangi bir sabıka kaydının ve milli güvenliği tehdit edecek durumunun bulunmaması gerekir.

ANKARA ANLAŞMASI VİZESİNE NASIL BAŞVURULUR?

 1. Bu vizeye, Türkiye’den, İngiltere’den veya dünyanın herhangi bir yerindeki İngiliz Konsolosluğu’ndan başvurulabilmektedir. Vize başvuraları Brexit Anlaşması öncesinde ücretsizken 29 Mart 2019 tarihinden sonra İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılacağının kesinleşmesiyle başvurular için yaklaşık 2400 İngiliz Sterlini başvuru ücreti alınmaya başlanmıştır.
 2. Başvuru olumlu sonuçlandıktan sonra bir ay içinde İngiltere’ye gidilmelidir. Daha sonra bir yıllık oturum kartını almak  ve iş kurmak üzere başvuru yapmak gerekir.
 3. Başvuruda, başvurucunun kuracağı iş hakkında detaylı bir iş planı bulunmalıdır. Bu iş planında işin kurulması için yapılacakların ve işin sürdürülebilir olduğunu gösteren çalışmaların detaylıca açıklanmış olması gerekir.
 4. Başvuru, gerekli belgeler toplandıktan sonra konsolosluğa başvuru yapılmasıyla tamamlanır.
 5. Gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:
  • Kişisel bilgiler ve CV,
  • Mesleki kimlikler,
  • Sabıka kaydı,
  • Başvurucu evli ise evlilik cüzdanı ve vukuatlı nüfus kaydı,
  • SGK kaydı,
  • İş planı,
  • Tahmini kazanç planlarını ifade eden belgeler,
  • Başvurucunun yapacağı iş için yeterliliğini gösteren belgelerin asılları ve kopyaları,
  • Başvuru sahibinin son 6 aylık banka hesap dökümlerinin asılları ve kopyaları,
  • Başvurucunun üzerine kayıtlı malvarlığı değerlerine ait belgeler,
  • Eğitim durumunu gösterir belge,
  • Referans yazıları,

Tüm bu belgelerin noterlik onaylı İngilizce çevirilerinin başvuruyla birlikte sunulması gerekir.

BAŞVURU SONRASINDA SÜREÇ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

 • Başvurunun yapıldığı yere göre bekleme süresi farklılık göstermektedir. Türkiye’de yapılan başvurular yaklaşık bir ay içerisinde sonuçlanırken yurt dışından yapılan başvuruların sonuçlanma süresi altı aya kadar uzamaktadır.
 • Başvuru, İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın Ankara Anlaşması vizesi ile ilgilenen bölümü tarafından değerlendirilmektedir. Başvurunun reddedilmesi halinde reddin gerekçesine göre 28 gün içerisinde itiraz edilebilir ya da yeni bir başvuru yapılabilir.

ANKARA ANLAŞMASI VİZESİ İLE İNGİLTERE’DE SÜRESİZ OTURUM  İZNİ ALINABİLİR Mİ?

 • Oturum iznine ilişkin olarak 15 Haziran 2018 tarihinde açıklanan yeni şartlarla Ankara Anlaşması vizesi kapsamında başvurucuların yararlandığı haklarda  birtakım değişiklikler meydana gelmiştir. Buna göre, önceden İngiltere’de süresiz oturum başvurusu yapmaya hak kazanmak için 4 yılın tamamlanması gerekirken yeni düzenleme ile süresiz oturum izni kazanılması için gerekli süre 5 yıla çıkarılmıştır.
 • Ankara Anlaşması vizesiyle İngiltere’ye gidildiği takdirde başvurucunun eşi ve 21 yaşından küçük çocukları da İngiltere için oturma iznine sahip olurlar. Başvurucunun eşine aynı zamanda genel çalışma vizesi de verilmektedir. Dolayısıyla başvurucunun eşi, iş kurma zorunluluğu olmadan herhangi bir işte maaşlı olarak çalışabilmektedir.
 • Başvuru önceden ücretsizken artık kişi başı 2389 Pound başvuru ücreti alınmaktadır.
 • İngiltere’ye yerleştikten sonra bir yıl içinde 180 günden fazla İngiltere dışında bulunulamayacağına dair yeni bir kural getirilmiştir.
 • Başvuruculara İngilizce yeterlilik sınavını geçme şartı konulmuştur.
 • Sosyal yaşama adapte olmayı ölçen İngiltere’de yaşam testi zorunlu olmuştur.

ANKARA ANLAŞMASI VİZESİ İLE İNGİLİZ VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI MÜMKÜN MÜ?

 • Brexit Anlaşması öncesinde İngiltere’ye yerleşildikten 5 yıl sonra İngiliz vatandaşlığına geçiş için başvuru yapılabilirken bu süre artık 6 yıla çıkarılmıştır.
 • Ankara Anlaşması vizesi ile başvurucuya 1 yıl süreli vize verilip işinde başarılı olanlara devamında 3 yıl uzatma verilir. Değişen kurallarla birlikte bu 3 yılın sonunda da işlerini başarılı şekilde sürdürüp yaşam masraflarını karşılayanlara tekrar uzatma verilir. Bu vize ile ülkede 5 yıl iş yaptıktan sonra süresiz oturum, yani kalıcı oturum başvurusu yapılabilir. Süresiz oturumdan bir yıl sonra ise vatandaşlık başvurusu yapma hakkı doğar. Süresiz oturum iznini aldıktan sonra kişinin sadece kendi işini yapma zorunluluğu da ortadan kalkar.

ANKARA ANLAŞMASI  VİZESİ İLE İNGİLTERE’YE GİDENLERİN HAKLARI NELERDİR?

 • Ankara Anlaşması vizesi ile İngiltere’ye yerleşen kişiler İngiliz vatandaşlarının yararlandığı ücretsiz sağlık hizmetleri gibi pek çok hizmetten yararlanabilirler.
 • Ankara Anlaşması vizesi ile İngiltere’ye yerleşen kişiler askerlik hizmetlerini 37 yaşına kadar erteleyebilir ve bedelli askerlik hakkından faydalanabilirler.
 • Ankara Anlaşması vizesi kapsamında İngiltere’ye yerleşen kişiler bakmakla yükümlü oldukları kişileri yanlarında götürebilirler. Aile bireyleri, başvurucunun vize başvurusunda beyan ettiği mesleği yapmakla yükümlü değildir, istedikleri diğer bir alanda çalışabilirler.

BREXİT  SÜRECİ İLE BİRLİKTE NELER DEĞİŞTİ?

 • İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecini ifade eden Brexit ile birlikte Türk vatandaşlarının AB ülkelerinde iş kurmasına imkan veren Ankara Anlaşması’nın devam edip etmeyeceği sorusu gündeme gelmiştir. İngiltere İç İşleri Bakanlığı, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrıldıktan sonra da her zaman olduğu gibi açık bir ülke olmaya devam edeceğini belirterek İngiltere’ye kimlerin girdiğini kontrol eden fakat aynı zamanda da ülkeye çalışarak katkı yapacak nitelikteki parlak beyinleri sıcak şekilde karşılayacak bir göçmenlik sisteminin yürürlükte olacağı açıklamasında bulunmuştur. İngiltere’nin AB’den çıkışı gerçekleşene kadar İngiltere bu vize türünde başvuruları almaya devam etmektedir. Ancak Ankara Anlaşması’nın Brexit sonrasında da devam edip etmeyeceğine dair İngiliz Hükümeti tarafından net bir açıklama yapılmamıştır.