Borç Yapılandırmada Taksit ve Başvuru Süreleri 1 ay Uzatıldı

Kamuya olan vergi, prim ve para cezası gibi borçların yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenleme olan 7256 sayılı Kanun, 17.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Bu düzenlemeye göre vergi ve sgk borçlarının yapılandırılması için 31 Aralık Perşembe günü sonuna kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Kanunun yürürlüğe girme tarihinden itibaren çok sayıda mükellefin başvurması nedeniyle ortaya çıkan sorunlar nedeniyle başvurular geç alınmıştı.

Bu defa, 30.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, yapılandırma hükümlerinden faydalanmak üzere hem borç yapılandırma başvuru süresi hem de ilk taksit ödeme sürelerinin 1 ay uzatılması kararı alınmıştır.