Ekibimiz

Nilhan Buyurgan

Partner

Şirket birleşme ve devralmaları, sigorta ve banka sigortacılığı, bankacılık ve finans, enerji, sermaye piyasaları, kamu ihaleleri, özelleştirmeler uzmanlık alanlarıdır. Şirketler için tavsiye, ticari anlaşmalar ve yasal düzenlemeler gibi genel kurumsal konularda kapsamlı deneyime sahiptir.Halka arzlar, borç ve hisse senedi teklifleri, raporlama, bilgilendirme ve kurumsal yönetim uygulamaları gibi sermaye piyasalarındaki müşterilerimize danışmanlık vermektedir. Nilhan Buyurgan, enerji şirketlerinin yönetiminde de uzmanlığa sahiptir. Enerji projelerinin geliştirilmesi ve finansmanı ile enerji alım anlaşmaları konusunda yerel ve çok uluslu müşterilerimize danışmanlık vermektedir. Ayrıca sigorta ve emeklilik şirketlerinin ve aracılarının kuruluş ve yönetimini, sigorta şirketlerinin ve aracıların devir işlemlerini ve yeniden yapılandırılmasını, banka sigortacılığını ve diğer ajans / dağıtım düzenlemelerini, reasürans anlaşmalarını, fon yönetim anlaşmalarını, portföy transferlerini, sigorta poliçesi şartlarını ve koşullarında uzmanlığı bulunan Av. Nilhan Buyurgan’ın, sigorta ile ilgili uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesinde deneyimi bulunmaktadır.

Eğitim:

  • Cornell University – S.C. Johnson Graduate School of Management, SCE Course, Global Business Management
  • Istanbul Bilgi University, LL.M., İş Hukuku
  • Marmara University, LL.B., Hukuk Fakültesi
  • İzmir Amerikan Koleji

Yabancı Diller: İngilizce, Fransızca