Ticari Davalarda Zorunlu Arabulucuk Kapsamı Genişletildi

5 Nisan 2023 tarihinde Resmî Gazete’de “7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“7445 sayılı Kanun”) yayımlanmıştır. 7445 sayılı Kanun ile çeşitli kanunlarda önemli değişiklikler yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’da (“TTK”) yapılan değişiklik kapsamında, TTK’nun 5/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında” ibaresi “para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında” şeklinde değiştirilerek söz konusu davalar da zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır.

Söz konusu düzenleme 1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bülteni PDF formatında indirmek için tıklayınız.

en