Türk Vatandaşlığının Gayrimenkul Alımı ile Kazanılması

19 Eylül 2018’de yürürlüğe giren Kanun değişikliği uyarınca 19. Eylül 2018 tarihinden sonra 250.000 ABD Doları değerinde mülk satın alan yabancı kişiler Türk Vatandaşlığı kazanabilmektedirler.

Türk Vatandaşı olmak isteyen bir yabancı kişi için ilk adım, minimum 250.000 ABD Doları değerinde bir mülk satın almaktır. Mülk satın alırken dikkat edilmesi gereken kanunlar vardır.

  • Tapu alabilmek için yabancı kişinin vergi dairelerinden kolayca alabileceği bir Türk vergi numarasına sahip olması gerekir.
  • Mülkiyet vergisi hariç gayrimenkulün fiyatı 250.000 ABD Doları değerinde olmalıdır.
  • Tapu sahibi ve başvuru sahibi aynı kişi olmalıdır.
  • Dolar cinsinden yapılan ödemeye rağmen, mülkün fiyatı tapuda Türk Lirası olarak yazılacaktır. Döviz kuru, o günkü resmi Türk Merkez Bankası’nın etkin satış oranına göre kabul edilecektir.
  • Yabancı bir kişinin mülkü Türk Lirası cinsinden satın alması durumunda, döviz kuru o günkü resmi Türk Merkez Bankası’nın etkin satış oranına göre hesaplanacaktır.
  • Gayrimenkul, bir Türk gerçek kişiden veya Türk sermayesi ile kurulmuş bir Türk şirketinden satın alınmalıdır. Yabancı kişilerden satın alınan mülkleri alınan mülkler geçerli olmayacaktır.
  • Taşınmazın ödeme yöntemi, yalnızca yabancı kişilerin kişisel banka hesabından satıcının banka hesabına havale yoluyla yapılmalıdır ve banka havalesinin yapıldığını ispatlamak için ilgili bankalar tarafından belgelendirilen ve kaşelenen hem satıcı hem de alıcının banka dekontları gerekilirdir. Ödeme Nakit yapılmış ise Türk Vatandaşlığı kazanımı kapsamında geçerli olmaz. Yabancı bir kişinin zaten bir Türk bankasında bir banka hesabı varsa, o hesaptan da gayrimenkulün tutarını satıcıya havale yapabilir.

Gayrimenkul alımıyla Türk vatandaşlığı kazanmak kapsamında iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan biri tapu ile başvurmak ikincisi ise tapu henüz devir edilmemiş olan durumlarda satış vadi sözleşmesi ile başvurmaktır.  Satış vadi sözleşmesinin noterden yapılmış olması gerekir. Bu kapsamda, Tapu alındıktan sonra veya noter onaylı satış vadi sözleşmesinin orijinal nüshası alındıktan sonra, yabancı kişi veya yabancı kişi adına avukatının, ilgili tapu dairesinde; Tapu ile başvurulduğu durumlarda; taşınmazı 3 yıl boyunca satmayacağına dair şerh koymalı, Noter onaylı satış vadi sözleşmesi ile başvurulduğu durumlarda ise; söz konusu sözleşmeyi 3 yıl boyunca devir ve terkin etmeyeceğine dair şerh koymalıdır. Bu kapsamda, taşınmaz 3 yıllık süre içinde kiraya verilebilmektedir.

Yabancı bir kişi, birlikte satın alınması şartıyla toplam değerleri 250.000 ABD doları veya üstü olan birden fazla mülk satın alabilir. Ayrıca, birden fazla yabancı kişi, her birine düşen tutar 250.000 ABD Doları değerinde olması koşuluyla tek bir mülkü ortak olarak satın alabilmektedirler.

Bu sürecin en önemli kısımlarından biri değerleme (ekspertiz) raporudur. Değerleme raporunun, edinilen taşınmazın yönetmelikte belirtilen miktara eşit olup olmadığını belirlemek için sermaye piyasası kurulu tarafından lisanslandırılmış ve yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından hazırlanması gerekir. Değerleme raporunun geçerlilik süresi, mülkün alımından geriye dönük olarak 3 aydır.

Tapu veya Noter onaylı satış vadi sözleşmesi, değerleme raporu ve ödemenin ilgili bankadan onaylı makbuzları alındıktan sonra, yabancı kişi veya avukatı ilgili tapu müdürlüğüne giderek söz konusu tapu veya satış vadi sözleşmesi üzerine şerh koymalı ve tapu müdürlüğünden ‘’uygunluk belgesi’’ talep etmelidir. Uygunluk belgesi kişinin email adresine gelecektir.

Bu kapsamda yabancı şahısın Türkiye’den alınmış geçerli bir sağlık sigortasına sahip olmalıdır. Sigorta süresi, 1 yılı kapsamalıdır. Aile üyelerinden sadece ‘’ başvuruyu yapan esas kişinin’’ sağlık sigortası yaptırması yeterlidir.

Bu adımları tamamladıktan sonra yabancı kişi veya avukatı, internet üzerinden kısa dönem oturma izni başvurusu formunu doldurmalıdır. Form, başvuru sahibinin konaklama, medeni durum, yıllık gelir ve sağlık sigortası poliçe bilgileri gibi durumu hakkında ayrıntılı bilgi gerektirir.

Talep edilen belgeler ve form ile yabancı kişi var ise avukatıyla birlikte  “iç işleri bakanlığı tarafından kurulan yabancı yatırımcılar özel ofisine” ikamet randevusu için gitmelidir.

Bu kapsamda ikamet izni başvurusu yabancı kişinin fiziksel olarak Türkiye’de bulunmak ve katılmak zorunda olduğu tek randevudur bundan sonraki Vatandaşlık Başvurusu vs. işlemler avukat tarafından yürütülebilmektedir.

Yabancı kişi için ikamet izni 1 hafta içinde çıkmaktadır. İkamet izni çıktıktan sonra Türk Vatandaşlığı Kazanımının ikinci adımı olan Vatandaşlık Başvurusuna geçilir. Bu kapsamda daha öncede dediğimiz avukat yabancı kişi adına geri kalan işlemleri yürütebilmektedir.

Türk vatandaşlığı başvurusu için alınan randevu tarihinde avukat gerekli belgeler ile birlikte “iç işleri bakanlığı tarafından kurulan yabancı yatırımcılar özel ofisine” gitmelidir.

Yabancı kişinin eşi ve 18 yaşın altındaki çocukları, ailedeki esas başvuran Türk Vatandaşı olduktan sonra otomatik olarak Türk Vatandaşlığı kazanacaktır.

İlk başvuru olan oturma izni başvurusu yapıldıktan sonra, Türk Vatandaşlığının kazanılması sürecinin sonuçlandırılması yaklaşık 6 ay sürecektir.

İlgili makamlar her yabancı yatırımcının dosyasını ayrı ayrı inceleyecek ve araştırmalarına dayanarak başvuruyu sonuçlandıracaktır.