TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASINDA 19 EYLÜL 2018 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK

Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenen, 12.01.2017 tarihli ve 2016/9601 karar sayılı ‘’Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ üzerinde, 19.09.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 106 sayılı aynı isimli yönetmelik ile Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen veya Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı kişileri ilgilendiren birçok değişiklik yürürlüğe girmiştir.

  • Gerçekleştirilen ilk değişiklik; önceki yönetmelik uyarınca yabancı kişinin yapması istenen en az 2.000.000 Amerikan Doları olan sabit sermaye yatırımı şartının 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirasına indirilmesi olmuştur.
  • İlgili yönetmelik ile gerçekleşen ikinci değişiklik ise; yabancı kişilerin Türkiye’de vatandaşlık kazanmak için satın alması gereken taşınmaz değerinin en az 1.000.000 Amerikan Dolarından en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirasına indirilmesi olmuştur.
  • Yabancı kişilerin satın aldıkları taşınmazlarına tapu kayıtlarında 3 yıl satılmaması şerhi koydurmaları şartı ise korunmuştur.
  • Bu kapsamda yapılan üçüncü değişiklik; Türkiye’de vatandaşlık almak amacı ile istihdam kuracak olan yabancı kişileri ilgilendirmektedir. Eski yönetmelik ile en az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca tespit edilen yabancı kişilerin Türk vatandaşlığı kazanmaları söz konusu iken yapılan değişiklik ile istihdam şartındaki kişi sayısı 50’ye düşürülmüştür.
  • Yapılan dördünce değişiklik ise şu şekildedir; en az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı, 3 yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatıran yabancı kişi eski yönetmelik ile Türk vatandaşlığına hak kazanabiliyorken, 19.09.2018 tarihinden itibaren yabancı kişinin 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirasını Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankaya 3 yıl tutma şartı ile yatırması yeterli hale gelmiştir.
  • Gerçekleştirilen beşinci değişiklik ise; eski yönetmelik uyarınca en az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın alması talep edilen yabancı kişi için ilgili madde, satın alınan araçların 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında olması şeklinde değiştirilmiştir.
  • Son olarak; en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirası tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen yabancı kişinin de Türk vatandaşlığını elde etmeye hak kazanacaktır.

Vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci takip etmek amacı ile, İçişleri Bakanlığı bünyesinde; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilecektir.