Verbis’e Kayıt Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

50 VE ÜZERİ ÇALIŞANI OLAN VEYA MALİ BİLANÇO TOPLAMI 25 MİLYON TL’DEN FAZLA OLAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ SORUMLULARI İÇİN VERBİS KAYDI SÜRESİ 30 HAZİRAN 2020’YE KADAR UZATILMIŞTIR.

ANCAK BU SÜRE İÇİNDE VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK HALİNDE 20.000-TL İLE 1.000.000-TL ARASI YAPTIRIMLAR SÖZ KONUSU OLACAKTIR.

Bilindiği üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne, kayıt yükümlülüğü kapsamındaki veri sorumlularınca işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili bilgi girişi yapılması gerekmektedir.   Kurul tarafından belirlenen tarihler uyarınca “Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları” için VERBİS’e kayıtların son tarihi 31.12.2019 olarak belirlenmişti. Son günlerde veri sorumlularınca, Kurul kararında öngörülen sürede kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla yoğun bir şekilde başvuru ve VERBİS üzerinden bildirim iletildiği gözlemlenmiştir.   Gerçekleştirilen VERBİS kayıtları üzerine yapılan araştırmalar sonucunda kayıtlarda ciddi yanlışlıklar ve kanun ve yönetmeliklere aykırılıklar olduğu saptanmıştır. Bunun en önemli sebebinin de belirlenen süre içerisinde bir kayıt gerçekleştirmek olduğu anlaşılmaktadır.   VERBİS kayıtlarında herhangi bir hata veya Kanuna aykırılık varsa düzeltilmesi adına gerekli çalışmaların yapılabilmesi için;  
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
 
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
 
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,
 
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine,
  kadar uzatılmasına karar verilmiştir.