YEKDEM Başvuruları Hakkında Duyuru

YEKDEM Türkiye’de yenilenebilir enerji üretimini desteklemek ve bu kapsamda teşvik etmek adına geliştirilen bir mekanizmadır. Hükümet, geliştirilen bu mekanizma ile enerji yatırımcıları için yenilenebilir enerji kaynaklarının daha cazip hale gelmesini sağlamayı amaçlamaktadır. YEKDEM senelik işleyen bir mekanizmadır ve bu teşvikten yararlanmak adına başvuru tarihleri hayati önem taşımaktadır. Zira süresinde yapılmayan başvuru yatırımcıları teşvikten yararlanma hakkından mahrum bırakabilir. Dolayısıyla olası hak kayıplarını önlemek adına kurum tarafından yapılan duyuruları takip etmek ve süresi içinde başvuruları yapmak gerekmektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 10 Kasım 2020 tarihinde yapılan duyuruda 2022 yılı YEKDEM başvuruları kapsamında başvuru tarihleri ve zaman aralıkları belirlenmiştir. Bu duyuruda 2022 yılı YEKDEM başvuruları bakımından 31 Ekim 2021 tarihi son gün olarak belirlenmiş ve 2022 yılı YEKDEM başvurularının 31 Ekim 2021 tarihine kadar yapılmış olması halinde bu kişilerin 10 yıl boyunca YEKDEM’ den yararlanabileceği belirtilmiştir. Başvurular EPDK tarafından 2021 yılı ağustos ayı içerisinde yayınlanacak duyuruyu takiben başvurularını elektronik ortamda 31 Ekim 2021 tarihine kadar yapılabilecektir. 2020 yılının sonuna kadar kısmi işletmeye geçen ya da geçecek üretim tesislerinin de 2022 yılı YEKDEM başvurularını belirlenen tarihe kadar yapmaları durumunda 10 yıllık YEKDEM teşvikinden yararlanma hakları bulunmaktadır. 18/09/2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2949 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ise 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında faaliyete geçecek YEK belgeli üretim tesislerinin 31/12/2030 tarihine kadar YEKDEM’ den faydalanma imkanı bulunmaktadır. Yine bu kişilerin de 31 Ekim 2021 tarihine kadar 2022 yılı YEKDEM başvurularını yapmaları gerekmektedir. Duyuru da son olarak 3/11/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye geçecek YEK belgeli üretim tesislerine ilişkin 2020 yılı içerisinde ayrıca bir YEKDEM başvurusu alınmayacağı belirtilmiştir.