Anonim ve Limited Şirket Pay Devri

Anonim ve Limited Şirket Pay Devri 1 Şubat 2024 Anonim ve Limited Şirket Paylarımı Nasıl devredebilirim? Şirket Devri Onaylamazsa Ne Yapabilirim? Pay nedir? Pay, anlam olarak “Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm; üleş, hak, hisse, sehim” demektir. Teknik anlamıyla pay; “Sermaye şirketlerinin devredilebilir, hukuki işleme konu edilebilir olan…

Yeni Airbnb Yasası

Yeni Airbnb Yasası 18 Ocak 2024 Kamuoyunda Airbnb Yasası olarak da bilinen “7464 Sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Kanun”) ve kanunun uygulanmasına yönelik “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik” (“Yönetmelik”) 01.01.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Bu kanun ile konutlarda en fazla 100 gün süreli kiralamalar “turizm…

Beyaz Yaka Suçları

Beyaz Yaka Suçları 08 Ocak 2024 Son zamanlarda kamuoyunda çok fazla yer kaplayan “beyaz yaka suçları” hukuk literatürüne son yüzyılda girmiş ve alışılagelmiş suçlu insan algısını kırmıştır. Ticari faaliyetlerin ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi ile birlikte ticaret alanında birçok kural ve sınırlamalar getirilmiştir. Çalışmamızda ele alınan konu ise “kural varsa ihlal de oluşur” mantığı ile işbu…

Anonim Şirket Hisselerinde Rehin Hakkının Kurulması

Anonim Şirket Hisselerinde Rehin Hakkının Kurulması 29 Aralık 2023 Anonim şirketlerin merkez kavramı olan pay kelimesinden anlamamız gereken husus “Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse”dir. Şirketin kuruluşunun veya sermaye artırımının tescili ile doğan paylar, pay senetlerinden bağımsız olarak nama veya hamiline yazılı şekilde esas sözleşmede öngörülebilir. Pay…

Şartların Değişmesi Sebebiyle Sözleşmelerde Edim Dengesi Bozulursa Ne Yapılır? (Uyarlama Davaları)

Şartların Değişmesi Sebebiyle Sözleşmelerde Edim Dengesi Bozulursa Ne Yapılır? (Uyarlama Davaları) 18 Aralık 2023 A. AHDE VEFA İLKESİ (Pacta sunt servanda) Anayasal bir hak olan sözleşme özgürlüğünün gereği olarak herkes kanunun öngördüğü sınırlar çerçevesinde; istediği sözleşmeyi, istediği kişiyle, dilediği şekilde yapma özgürlüğüne sahiptir. Sözleşme yapmak bir manada geleceği öngörmeyi de gerektirdiğinden; durumlar ne kadar değişirse…

Gemilerde Türk Bayrağına Geçiş Hakkının Kaldırılması

Gemilerde Türk Bayrağına Geçiş Hakkının Kaldırılması 14 Aralık 2023 12.2023 tarihinde yayımlanıp yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte yurt dışında bulunan veya yabancı bayraklı yatların Türk bayrağına geçiş hakkı geçici madde ile kapanmış, düzenleme öncesindeki gibi izin prosedürü ile başvuru hakkı ortadan kaldırılmıştır. Bununla birlikte 12.12.2023 tarihinden önce Liman Başkanlıklarına yapılan ve işlemleri devam eden başvuruların…

Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Mevzuat Değişikliği

Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Mevzuat Değişikliği 14 Aralık 2023 Türk vatandaşlığının istisnai yol (400.000 USD ve üzeri değerindeki taşınmaz edinimi) ile kazanılmasına dair değişiklik 12.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 12.12.2023 tarihinde yayımlanıp yürürlüğe giren bu değişiklikle birlikte taşınmaz vasfının niteliği sınırlandırılmış olup bu tarihten itibaren yalnızca kat irtifakı kurulmuş veya kat mülkiyeti ya da üzerinde…

Şirketlerin Kuruluş Sermayesinde Değişiklik

Şirketlerin Kuruluş Sermayesinde Değişiklik 28 Kasım 2023 25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı ve 26 Kasım 2023 tarihli ve 32381 sayılı Düzeltme ile Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları uyarınca, şirketlerin kuruluş aşamasında aranan asgari esas sermaye tutarı yükseltilmiştir. Düzenleme uyarınca; Anonim şirketlerde asgari esas sermaye tutarı 50.000 TL’den 250.000 TL’ye, Kayıtlı sermaye sistemini kabul…

Fikri Mülkiyet Haklarının Uluslararası Korunması

Fikri Mülkiyet Haklarının Uluslararası Korunması 20 Kasım 2023 Günümüz küreselleşmiş dünyasında, fikri mülkiyet hakları (IPR), yenilikçiliği, yaratıcılığı ve ekonomik büyümeyi teşvik eden önemli bir rol oynamaktadır. Bu makalede, fikri mülkiyet haklarının temel kavramlarını, iki ana kategorisini ve TRIPS Anlaşması gibi uluslararası anlaşmaların fikri mülkiyet haklarını uluslararası ticaret kurallarıyla nasıl uyumlu hale getirerek koruduğunu inceleyeceğiz. Fikri…

Startup hukuku serisi- 1 Startup hukuku nedir?

Startup hukuku serisi- 1 Startup hukuku nedir? Startup temelde herhangi bir soruna çözüm bulma amacıyla yeni bir iş fikrinin/modelinin hayata geçirilmesidir. Birden fazla uzmanlık alanını ve ticari hayatın gerekliliklerini içeren startup kavramı, girişimciyi ve yatırımcıyı bağlayan hukuk düzeni ile yakından ilgilidir. Örneğin fikri hayata geçirme sürecinde teknik ve ticari süreçlere ek olarak hukuki süreçler de…