Yönetim Kurulu’nun Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu’nun Rekabet Yasağı Yönetim Kurulunun Türk Borçlar Kanunu’nda da açıkça belirtildiği gibi şirkete karşı bir sadakat yükümlüğü vardır, buna bağlı olarak yönetim kurulunun rekabet yasağı doğar. Rekabet yasağı genel kurulun alacağı bir kararla kaldırılabilirken, esas sözleşme ya da hissedarlar sözleşmesine konulacak bir madde ile şirket temsilcileri, şirket yetkilileri ve muharras müdür ve ortaklar için…

Kira Tespit Davası Nedir, Şartları Nelerdir ?

Kira Tespit Davası Nedir, Şartları Nelerdir? Kira bedeli, sözleşme akdetme özgürlüğü çerçevesinde taraflarca serbestçe belirlenebilmektedir. Ancak özellikle daha zayıf konumda olan kiracıyı koruyabilmek adına Türk Borçlar Kanunu, talep üzerine kira bedelinin mahkeme tarafından yeniden belirlenmesini mümkün kılmaktadır. Kira tespit davası Türk Borçlar Kanunu’nda konut ve çatılı işyerleri için düzenlenen özel bir dava türüdür. Kira bedelinin…

İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, İflas İdaresi ve İflas Dairesinin vazifelerine ilişkin olarak Kanun’un 223. Maddesine; “İflâs idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflâs idare memurları listesinden seçilir. Bu şekilde seçilen iflâs idare…

Arabuluculuk Başvurularında Yetki İtirazı ve Sonuçları

Arabuluculuk Başvurularında Yetki İtirazı ve Sonuçları GİRİŞ Bilindiği üzere, 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 3. Maddesinin 1. Fıkrasında: ‘’Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.’’ Hükmü düzenlenmiş, bu kapsamda 2018 Yılı Başı itibari ile iş sözleşmesine dayalı işçi,…

Şirket Yetkililerinin Vergi Cezalarına İlişkin Sorumluluğu

Şirket Yetkililerinin Vergi Cezalarına İlişkin Sorumluluğu 1. Giriş Şirketin vergi borç ve cezalarına ilişkin olarak Vergi Dairesince anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri, başka bir deyişle şirket yetkililerinin şahsi sorumluluklarına gidilebilmektedir. Bu yazımız ile, şirket ortak ve yetkililerinin vergi borçları ve vergi ceza ihbarnamelerinden sorumlu tutulabilmesinin şartları ve sınırlarına değineceğiz. 2. Limited…

Değerli Konut Vergisi Bakımından Uygulama Alanı

Değerli Konut Vergisi Bakımından Uygulama Alanı Değerli konut vergisine ilişkin düzenleme 7194 Sayılı Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle getirilmiştir Erteleme maddesi ile belirlenen sürenin dolması sebebiyle uygulamaya ilişkin Uygulama Genel Tebliği 15 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış, vergi mükellefleri beyannamelerini 22 Şubat 2021 tarihine kadar sunmuşlardır. Ödemeler ilgili yılın şubat…

Gemilerin İhtiyati Haczi ve Seferden Men

Gemilerin İhtiyati Haczi ve Seferden Men 1. Giriş Gemiler hakkında ihtiyati haciz işlemine ilişkin hükümler, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1352. ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. İhtiyati haciz kararına bağlı olarak gemilerin hareket kabiliyetini kısıtlamak amacıyla mahkeme kararı icra müdürlükleri tarafından uygulanır ve geminin seferden meni sağlanır.  2. Gemilerin İhtiyati Haczi İhtiyati haciz, para alacaklarına ilişkin…

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu Hususuna Genel Bakış

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu Hususuna Genel Bakış GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu uyarınca anonim şirketin yönetim ve temsil organı yönetim kuruludur. Yönetim kurulunda görevli kişilerin görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmeleri ve şirket menfaatlerini dürüstlük kuralına uyarak gözetmeleri kanuni birer yükümlülüktür. Bu doğrultuda, şirketle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde şirkete ya da…

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Pay Sahiplerinin Şirketle Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Pay Sahiplerinin Şirketle Rekabet Yasağı GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu’nun 396. maddesinde düzenlenen rekabet yasağı; ortaklığın sırlarını bilen, karar alma mekanizmasında etkili olan yönetici şahısların, pozisyonlarını kötüye kullanmalarını ve bu suretle haksız rekabet yaratmalarını önlemek amacı ile öngörülmüş bir müessesedir. Rekabet yasağı, kural olarak görev süreleri boyunca yönetim kurulu üyelerinin şirketin faaliyet…

Tebligat Hilesi

Tebligat Hilesi GİRİŞ Tebliğ işlemi, hukuki işlemlerin kanunda öngördüğü şekilde muhatabına kanunda öngörüldüğü şekilde yazılı olarak bildirimi olup, bu işlemin usulsüz olarak gerçekleştirilmesi veyahut gerçekleştirilen işlemin yok hükmünde olması ile, hileli bir davranış ile tebliğ işleminin gerçekleştirilmesi neticesinde doğabilecek sonuçlar aşağıda incelenmiştir. Tebliğ Kavramı ve Unsurları Tebliğ, hukuki işlemlerin kanunda öngörüldüğü şekilde muhatabına veya muhatap…