Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Yapılması Gerekenler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Yapılması Gerekenler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girerek uygulanmaya başlamıştır. Zaman içerisinde yayınlanan yönetmelik ve tebliğler ile de kişisel verilerin korunması konusu detaylandırılmıştır. İlgili mevzuatın, ticari işletmeleri ilgilendiren hususlarını ve dikkat edilmesi gereken noktalarına dair hazırladığımız bu belgede, konu ile ilgili uyum çalışmalarımızı bulabilirsiniz. Kimliği belirli veya…

Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumlulukları Görev Tanımları Çerçevesinde Sınırlanabilir/ Azaltılabilir

Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumlulukları Görev Tanımları Çerçevesinde Sınırlanabilir/ Azaltılabilir Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumlulukları Görev Tanımları Çerçevesinde Sınırlanabilir/ Azaltılabilir Yönetim kurulu üyelerinin kanundan veya esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlallerinden kaynaklanabilecek hukuki sorumlulukları ile ilgili temel düzenleme Türk Ticaret Kanunu’nun “Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu” başlıklı 553’üncü maddesinde düzenlenmiştir. İlgili…

Limited Şirketlerde Ortaklık İlişkisinin Sona Erme Halleri

Limited Şirketlerde Ortaklık İlişkisinin Sona Erme Halleri Limited şirketlerde ortaklık ilişkisinin sona erme halleri 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) (1) ortağın kendi isteği ile çıkması (2) ortağın diğer ortakların isteği ile çıkarılması ve (3) şirketin feshi olarak düzenlenmiştir. I. ORTAKLIKTAN ÇIKMA        1. Genel Olarak Ortaklıktan çıkma, bir ortağın kendi iradesiyle ortaklıkla arasındaki…

Anonim Şirketlerde ve Limited Şirketlerde Yönetim Kurulunun Başlıca Sorumlulukları

Anonim Şirketlerde ve Limited Şirketlerde Yönetim Kurulunun Başlıca Sorumlulukları TOBB’un her yıl güncelleyerek yayınladığı istatistiksel veriler baz alındığında, limited şirketler ve anonim şirketlerin diğer şirket türlerine kıyasla daha fazla tercih edildiği görülmektedir. Ulusal ekonominin işleyişinde ve küresel finans dünyasında vazgeçilmez konuma sahip olan bu iki şirket türünün yöneticileri ve yöneticilerinin sorumlukları oldukça önemlidir. Yönetim Kurulu…

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Devletlerin kendi topraklarında yürüttükleri yasama, yürütme ve yargı faaliyetleri egemenliklerinin bir göstergesidir. Devletler, egemenlik haklarını kullanırken diğer devletlerin egemenlik haklarını da gözetirler. Bu doğrultuda, bir devletin yargı faaliyetleri kapsamında alınan bir kararın başka bir devletin egemenlik alanında hüküm ifade edebilmesi için o devletin mahkemelerinden tanıma ya da tenfiz kararı…

Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Arasındaki Farklar: Anonim Şirket Kurmak Neden Avantajlı?

Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Arasındaki Farklar: Anonim Şirket Kurmak Neden Avantajlı? Türkiye’de en çok tercih edilen iki şirket türü, anonim şirket ve limited şirkettir. Bunların sunduğu avantajları ve dezavantajları bilmek, özellikle start-up kurmayı düşünen girişimciler için önem arz etmektedir. Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş olan bu şirket türlerinden anonim şirketlerin, limited şirketlere kıyasla daha önemli avantajları…

“TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI”

Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması 1.Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Nedir? 6102 sayılı Türk Ticaret Hukuku ve 2004 sayılı İcra İflas Hukuku’nda genel kural, tüzel kişi işlemlerinden ortaklardan bağımsız olarak tüzel kişiliğin kendisinin sorumlu olmasıdır. Şirket borçları sebebiyle ortakların şahsi malvarlıklarına veya bağlı şirketlerin malvarlıklarına gidilememektedir. Pay sahiplerinin ve bağlı şirketlerin, borçlu şirkete karşı sınırlı sorumlu olması…

Türkiye’de Gayrimenkul Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Türkiye’de Gayrimenkul Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Türkiye’de gayrimenkul alım-satımı günümüz ekonomik ihtiyaçları karşısında giderek artmakta, Türk vatandaşları kadar yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından da büyük bir ilgi görmektedir. Her ne kadar gayrimenkul satış bedelinin ödenmesinden sonraki kısım basit bir alım-satım prosedürü gibi görünmekte ise de, esasen gayrimenkul alım-satımı ciddi araştırmalar yapılmasını, esaslı aşamalar izlenmesini…

Taşınmaz Edinimi Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Taşınmaz Edinimi Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar Taşınmaz edinimi yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin usul ve esaslar 31.05.2019 tarihli Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Bu yönetmelik çerçevesinde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ayrıca taşınmaz edinimi yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı bir kılavuz yayınlamıştır. Bu kapsamda Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen…

Hissedarların Önalım Hakkı

Hissedarların Önalım Hakkı ÖNALIM HAKKI NEDİR ? Önalım hakkı, bir taşınmazın ya da paylı mülkiyetteki bir payın üçüncü bir kişiye satılması söz konusu olduğu durumda bu yerin veya payın öncelikle kişinin kendisine devredilmesini talep etme hakkıdır. Önalım hakkı Türk Medeni Kanunu’nda 2 çeşit olarak tanımlanmış bir haktır. Yasal önalım hakkı, doğrudan kanun ile düzenlenmiş bir…