Türk Vatandaşlığının Gayrimenkul Alımı ile Kazanılması

Türk Vatandaşlığının Gayrimenkul Alımı ile Kazanılması 19 Eylül 2018’de yürürlüğe giren Kanun değişikliği uyarınca 19. Eylül 2018 tarihinden sonra 250.000 ABD Doları değerinde mülk satın alan yabancı kişiler Türk Vatandaşlığı kazanabilmektedirler. Türk Vatandaşı olmak isteyen bir yabancı kişi için ilk adım, minimum 250.000 ABD Doları değerinde bir mülk satın almaktır. Mülk satın alırken dikkat edilmesi…

Konkordato ve Uygulaması

Konkordato ve Uygulaması Konkordato, bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış, borçlarını ödeyemeyecek durumda olması sebebiyle borçlunun ticari hayattaki varlığının devamlılığını sağlayabilmesi ve alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmadır. “Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak…

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASINDA 19 EYLÜL 2018 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASINDA 19 EYLÜL 2018 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK Bakanlar Kurulu tarafından düzenlenen, 12.01.2017 tarihli ve 2016/9601 karar sayılı ‘’Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ üzerinde, 19.09.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 106 sayılı aynı isimli yönetmelik ile Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen veya Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı kişileri ilgilendiren birçok…

Anonim Şirket Kurmanın Avantajları

Anonim Şirket Kurmanın Avantajları Global finans dünyasında en çok tercih edilen iki şirket türü Anonim Şirketler ve Limited Şirketler’dir.  Bu iki şirket türünün sahip oldukları avantajlar ve dezavantajları bilmek, özellikle start-up kurmayı düşünen girişimciler için önem arz etmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nca düzenlenmiş olan bu şirket türlerinden Anonim Şirketler’in, Limited Şirketlere kıyasla daha önemli ve esaslı…

Limited Şirketlerde Ortaklık İlişkisinin Sona Erme Halleri

Limited Şirketlerde Ortaklık İlişkisinin Sona Erme Halleri Limited Şirketlerin ortaklık ilişkilerinin sona erme halleri 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) (i) ortağın kendi isteği ile çıkması (ii) ortağın diğer ortakların isteği ile çıkarılması  ve (iii) şirketin feshi olarak düzenlenmiştir. Bu çalışmamızda, Limited Şirketlerde ortaklık ilişkisinin bahsi geçen sona erme hallerine değindik. 1. ORTAKLIKTAN ÇIKMA   …

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Dünya çapında küresel bir ağın oluşması, kullanılan ve üretilen bilgilerle birlikte kişisel verilerin başka kişilerin eline geçmesi riskini arttırmıştır. Özellikle internetin hayatımızın her alanında yer alması sebebiyle banka bilgileri, iş bilgileri gibi gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiler anlık olarak depolanmakta ve kötü niyetli üçüncü kişilerin kolayca erişmesine sebep olmaktadır bu yüzden…

Kira Sözleşmesi Süresinden Önce Kiracı Tarafından Sona Ermesi Durumunda Sonuçları Nedir?

Kira Sözleşmesi Süresinden Önce Kiracı Tarafından Sona Ermesi Durumunda Sonuçları Nedir? 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda kiracının kiralananı sözleşme süresine geri vermesi halinde kira sözleşmesinin sonuna kadar değil de kiraya verenin kiralananı benzer şartlarla kiraya verebileceği makul süre ile kiracının sorumluluğu düzenlenmiştir. Ayrıca eğer kiracı makul süre dolmadan önce, kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme…

Sorumsuzluk Anlaşmaları

Sorumsuzluk Anlaşmaları Gelişen teknoloji, mal ve hizmetlerdeki gelişimi ve çeşitliliği hızla arttırmaktadır. Bununla birlikte mal ve hizmet sağlayanların kusurdan veya ayıptan kaynaklanan sorumlulukları da aynı nispette artmaktadır. Dolayısıyla, sorumluluğun tarafların anlaşmasıyla sınırlandırılması ve kaldırılabilmesi artık ticari hayatın bir ihtiyacı haline gelmiştir. Tarafların sözleşme akdedilirken sorumluluklarının sınırlarının ne olacağını öngörebilmek ve maddi risklerini yönetebilmek amacı ile…

Uyarlama Yasağı

Uyarlama Yasağı Uyarlama Kavramı ve Uygulanma Koşulları Sözleşmeler Hukuku’nun temel ilkesi “pacta sund servanda” olarak da adlandırılan ahde vefa ilkesidir. Bu ilkeye göre aslolan sözleşmenin kurulduğu şartlara uygun bir şekilde ifa edilmesidir. Ancak bazen sözleşmenin kurulma aşamasında kararlaştırılmış olan koşullar, sözleşme süresince taraflarca öngörülmesi mümkün olmayan bir şekilde ve bir taraf aleyhine katlanılamayacak ölçüde değişmiş…

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk Nedir? Medeni ve ticari arabuluculuk, ilk olarak, tarafların resmi mahkeme davasına bağlı maliyet ve zamandan kurtulma ihtiyacının karşılanmasına yardım etmek için, yirminci yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır. Arabuluculuk, inşaat, işyeri ve istihdam, aile, kamu hukuku, bedensel zarar, tıbbi ihmal, şirket ve ortaklık dâhil çeşitli iş sektörlerinde bilinir hale gelmiştir ve çok çeşitli sözleşme…