Şirketlerin Kuruluş Sermayesinde Değişiklik

Şirketlerin Kuruluş Sermayesinde Değişiklik 28 Kasım 2023 25 Kasım 2023 tarihli ve 32380 sayılı ve 26 Kasım 2023 tarihli ve 32381 sayılı Düzeltme ile Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları uyarınca, şirketlerin kuruluş aşamasında aranan asgari esas sermaye tutarı yükseltilmiştir. Düzenleme uyarınca; Anonim şirketlerde asgari esas sermaye tutarı 50.000 TL’den 250.000 TL’ye, Kayıtlı sermaye sistemini kabul…

Fikri Mülkiyet Haklarının Uluslararası Korunması

Fikri Mülkiyet Haklarının Uluslararası Korunması 20 Kasım 2023 Günümüz küreselleşmiş dünyasında, fikri mülkiyet hakları (IPR), yenilikçiliği, yaratıcılığı ve ekonomik büyümeyi teşvik eden önemli bir rol oynamaktadır. Bu makalede, fikri mülkiyet haklarının temel kavramlarını, iki ana kategorisini ve TRIPS Anlaşması gibi uluslararası anlaşmaların fikri mülkiyet haklarını uluslararası ticaret kurallarıyla nasıl uyumlu hale getirerek koruduğunu inceleyeceğiz. Fikri…

Startup hukuku serisi- 1 Startup hukuku nedir?

Startup hukuku serisi- 1 Startup hukuku nedir? Startup temelde herhangi bir soruna çözüm bulma amacıyla yeni bir iş fikrinin/modelinin hayata geçirilmesidir. Birden fazla uzmanlık alanını ve ticari hayatın gerekliliklerini içeren startup kavramı, girişimciyi ve yatırımcıyı bağlayan hukuk düzeni ile yakından ilgilidir. Örneğin fikri hayata geçirme sürecinde teknik ve ticari süreçlere ek olarak hukuki süreçler de…

Türkı̇ye E-Tı̇caret Kanunu Kapsamında E-Tı̇caret Platformlarının Yasal Yükümlülüklerı̇

Türkı̇ye E-Tı̇caret Kanunu Kapsamında E-Tı̇caret Platformlarının Yasal Yükümlülüklerı̇ E – Ticaret en basit anlamıyla, internet üzerinden alım-satım faaliyetlerini kapsayan bir ticaret çeşididir. Günümüz gelişen koşullarıyla ortaya çıkan bu sistem, hayatlarımızı önemli ölçüde kolaylaştırırken; e – Ticaret faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesine ilişkin tabi olduğu bir hukuki sistem de vardır. Her sistemde olduğu gibi hukuki düzenlemelere ihtiyaç…

Paylı Mülkiyetlerde İfraz

Paylı Mülkiyetlerde İfraz Bir taşınmazın sahibi tek bir kişi olabileceği gibi birden fazla kişi de olabilmektedir. Taşınmazın sahibi birden fazla kişi olması halinde, paylı mülkiyet başka bir deyişle müşterek mülkiyet söz konusu olur. Paylı (müşterek) mülkiyet; birden çok kimsenin, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına, belli paylarla malik olmasıdır. Ortaklar tarafından aksi kararlaştırılmadıkça paylı…

Şirketlerde Ortakların Bilgi Edinme Hakkı

Şirketlerde Ortakların Bilgi Edinme Hakkı Şirketlerde ortakların bilgi alma hakkı en önemli haklardan bir olup sınırlandırılması oldukça güç, devredilemeyen, feragat edilemeyen haklardan biridir. Ortakların bilgi edinmesi hem adi ortaklıklar hem de anonim ve limited şirketlerde vazgeçilmez haklardan olup şirketlerin işleyişi için zaruridir. Adi ortaklıklar da bilgi edinme hakkı Türk Borçlar Kanunu’nun 631. Maddesinde düzenlenmiştir. “Yönetim…

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle İşlem Yapma Ve Şirkete Borçlanma Yasağı

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle İşlem Yapma Ve Şirkete Borçlanma Yasağı Anonim Şirketlerde şirket iş ve iş ilişkilerini yürütülmesi, şirket ve şirket ortakları arasındaki ilişkiyi sağlanmasıyla sorumlu organ Yönetim Kuruludur. Bu kapsamda Yönetim Kurulu şirket adına işlemler gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin bu yetkisini kendi lehine kötü niyetli kullanamaması ve şirket malvarlığının korunabilmesi…

SPV Nedir?

SPV Nedir? GİRİŞ Günümüz yatırım koşulları içerisinde proje finansmanı ve projelerin yürütülmesi süreçleri çoğunlukla, birden çok şirketin bir araya gelerek bir ortaklık kurulması yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu ortaklıkların hukuki yapılanmalarda seçilebilecek alternatifler ise Joint Venture’lar, Konsorsiyumlar ve SPV’ler olarak karşııza çıkmaktadır. Özel Amaçlı Araç (SPV), bir veya birden fazla kuruluş tarafından oluşturulan ayrı bir tüzel kişiliktir.…

Anonim Şirkette Pay Devri

Anonim Şirketlerde Pay Devri Anonim şirket, Türkiye’de en yaygın olan sermaye şirketlerinden biridir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ticari hayattaki hız ve verimlilik ihtiyacını gözeterek, anonim şirketlerde pay devrini önemli kural ve prosedürlere tabi tutmuştur. Bu kural ve prosedürler, devredilen payın niteliğine ve bir senede bağlı olup olmamasına göre farklılık göstermektedir. Pay devri ihtiyacı ortaya…

Limited Şirkette Pay Devri

Limited Şirkette Pay Devri Limited şirketlerde pay devri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda detaylı düzenlemelere konu edilmiştir. Her ikisi de birer sermaye şirketi olmasına rağmen limited şirketlerde pay devri anonim şirketlere oranla daha sıkı şartlara tabi tutulmuştur. Zira anonim şirket payları kanuni ve sözleşmesel kısıtlamalar hariç serbestçe devredilebilir iken limited şirketlerde pay devrinde birtakım koşulların…