2020-2022 Sübvansiyonlu Ziraat Kredileri (İndirimli Tarımsal Krediler)

2020-2022 Sübvansiyonlu Ziraat Kredileri (İndirimli Tarımsal Krediler) ZİRAAT BANKASI DÜŞÜK FAİZLİ VE FAİZSİZ ÇİFTÇİ KREDİSİ 03.01.2020 tarihli ve 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin karara ilişkin hükümlerine dayanılarak hazırlanan, Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatiflerince tarımsal üretime dair…

Devlet Arazilerinin Kiralanması

Devlet Arazilerinin Kiralanması Devlet tarafından üretime teşvik amacıyla hazineye ait araziler belirli koşullar altında gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilebilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından arazilerin belirli şartları taşıyan kişilere kiralanması işlemi yine bu bakanlığa bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından organize edilmektedir. Bu teşvik ile beraber ülkemiz topraklarında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmak isteyen…

Hayvancılık Sektörüne Devlet Desteği

Hayvancılık Sektörüne Devlet Desteği 1) Giriş: Devlet tarafından küçük baş, büyük baş ve kanatlı hayvancılığın geliştirilmesi için hibe desteği verilmektedir. Bu destek sayesinde ülkedeki hayvan sayısının arttırılması ve hayvancılık konusunda dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanmıştır. Hem uzun süredir hayvancılık sektöründe olanlara hem de hayvancılık sektörüne yeni girenlere ciddi oranlarda hibe desteği yapılmaktadır. Bu destekler farklı programlar…

COVID-19 Kapsamında Kar Payı Dağıtımına ve Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Alınan Geçici Tedbirler

COVID-19 Kapsamında Kar Payı Dağıtımına ve Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Alınan Geçici Tedbirler Covid-19 sebebiyle ortaya çıkan olağanüstü hâl sebebiyle şirketlerin faaliyetleri durma noktasına gelmiştir. Nitekim söz konusu durum sebebiyle Devlet de birtakım önlemler almak mecburiyetinde kalmıştır. Bu önlemlerin bir kısmı ise şirketler, dernekler ve kooperatifler ile ilgili olarak alınmıştır. 1) Sermaye Şirketlerinde Kar Payı…

COVID-19 Sebebiyle Alınan Önlemler Kapsamında İş Sözleşmelerinin Feshinin 3 Ay Süreyle Yasaklanması

COVID-19 Sebebiyle Alınan Önlemler Kapsamında İş Sözleşmelerinin Feshinin 3 Ay Süreyle Yasaklanması İş Sözleşmelerinin Feshinin 3 Ay Süreyle Yasaklanması COVID-19 virüsü sebebiyle tüm sosyal hayat ve çalışma hayatı olumsuz etkilenmiş, çalışma hayatı durma noktasına gelmiştir. Bu süreçte en çok konuşulan konulardan biri ise işçi-işveren ilişkisidir. Zira söz konusu salgın hastalık sebebiyle iş yerleri faaliyet gösteremez…

COVID-19 Salgını Kapsamında Şirketlerin, Şirket Yöneticilerinin ve Serbest Meslek Erbaplarının Alması Gereken Tedbirler

COVID-19 Salgını Kapsamında Şirketlerin, Şirket Yöneticilerinin ve Serbest Meslek Erbaplarının Alması Gereken Tedbirler Şirket Yöneticilerinin Alması Gereken Hukuki Tedbirler Şirketinizin bu zamana kadar imzalamış olduğu sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin ifa edilebilirliği titizlikle değerlendirilmelidir. Sözleşmelerinizde mücbir sebep maddesinin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu maddeler olmasa dahi mevcut durumunuzun hukukun temel uygulamaları ile mücbir sebep kapsamına girip…

Yönetim Kurulu Üyelerinin COVID-19 Kapsamında Hukuken Alması Gereken Önlemler

Yönetim Kurulu Üyelerinin COVID-19 Kapsamında Hukuken Alması Gereken Önlemler Yönetim Kurulu Üyelerinin Mücbir Sebepler ve Özellikle COVID-19 Kapsamında Sorumlulukları ve Hukuken Alması Gereken Önlemler Türk Borçlar Kanunu’nun 136. Maddesi uyarınca “Borcun ifası borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkansızlaşırsa, borç sona erer”. Kanun maddesinde açıkça düzenlendiği üzere şayet borçlu, borcunu kendisinden kaynaklanmayan bir sebeple yerine getirmezse, söz konusu borçtan…

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Mücbir Sebepten Etkilenen Sektörler İlanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Mücbir Sebepten Etkilenen Sektörler İlanı Hazine ve Maliye Bakanlığı, 24.03.2020 tarihli ve 31078 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 518 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğ ile belirlenen mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden…

COVID-19 KAPSAMINDA KISA ÇALIŞMA NASIL YAPILIR?

Covid-19 Kapsamında Kısa Çalışma Nasıl Yapılır? KISA ÇALIŞMA NEDİR? COVID-19 salgınının her geçen gün ortaya çıkan etkileri nedeniyle kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulamanın nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler 22.03.2020 tarihinde Türkiye İş Kurumu (“İşkur”) tarafından yayınlanan Kısa Çalışma Ödeneği başlıklı duyuru (“Duyuru”) ile yapılmıştır. Kısa çalışma genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle…

İŞ YERİ KİRA KONTRATLARINDA COVID-19 DEĞİŞİKLİĞİ

İş Yeri Kira Kontratlarında Covid-19 Değişikliği Kira sözleşmelerinin tabi olacağı rejim 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) ile düzenlenmiştir. TBK m.352 uyarınca, kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak…