Elektronik Ödeme Kuruluşlarının Yöneticilerinin Sorumlulukları

Elektronik Ödeme Kuruluşlarının Yöneticilerinin Sorumlulukları Daha önceden hazırlamış olduğumuz Türkiye’de ödeme kuruluşlarının kuruluşu ve tabi olduğu şartlar konulu bilgi notunu takiben işbu bilgi notunda Elektronik Ödeme Kuruluşlarının yöneticilerinin sorumluluğu konusunu irdeleyeceğiz. 1. Ödeme Kuruluşunun Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdürleri Hangi Özelliklere Sahip Olmalıdır? Ödeme kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerinin belli kriterleri yerine…

Elektronik Ödeme Kuruluşlarının Faaliyetleri

Elektronik Ödeme Kuruluşlarının Faaliyetleri Dünyadaki ödeme sistemleri ve e-para konusundaki gelişmeler ve finansal ve mobil teknolojilerin gelişmesi Türkiye’de ödeme sistemleri sektörünü etkiledi. Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle de bu sistemler için büyük bir değişim yaşanıyor. Daha önceden BDDK tarafından verilen izne tabi olan ödeme işlemlerine aracılık eden şirketler artık Merkez Bankası’nın düzenlemelerine tabidir. İşbu…

Verbis’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Verbis’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru 23.06.2020 tarihli Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun VERBİS’e kaydı zorunlu olan kurumların kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin yaptığı duyuru aşağıdaki gibidir; Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel…

İş Yeri Kira Sözleşmelerine İlişkin Ertelenen Hükümler

İş Yeri Kira Sözleşmelerine İlişkin Ertelenen Hükümler GİRİŞ 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 04.02.2011 tarihinde kanun koyucu tarafından kabul edilip 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ekonomik bakımdan ülkede güç sahibi olan gayrimenkul yatırımcılarının baskıları sonucunda 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen Geçici Madde 2 uyarınca, kiracının tacir ile özel…

Koronavirüs Döneminde Kar Payı Nasıl Dağıtılır?

Koronavirüs Döneminde Kar Payı Nasıl Dağıtılır? Şirketlerde kar dağıtımı; şirket finansal tabloları uyarınca şirket karda olması ve kanuni ve ihtiyari yedek akçeler ayrıldıktan sonra dağıtılacak bir kar bulunması halinde genel kurul tarafından karar alınması suretiyle yapılmaktadır. Ancak “COVID-19 Kapsamında Kar Payı Dağıtımına ve Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Alınan Geçici Tedbirler”[1] isimli makalemizde belirttiğimiz üzere kar…

Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurabilir Mi?

Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurabilir Mi? Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurabilir Mi? Yabancıların Türkiye’de Kurduğu Şirket ile Türk Vatandaşlarının Türkiye’de Kurduğu Şirket Arasında Fark Var Mıdır? Hayır. Türkiye’de 4875 sayılı “Doğrudan Yabancı Yatırımlar” kanunu kapsamında eşit muamele ilkesi ile uyumlu bir şekilde, yabancı yatırımcıların yerel yatırımcılar ile aynı haklara sahip olmasının önün açılmıştır. Bu kanuna göre yabancı…

İFA İMKANSIZLIĞI

İfa İmkansızlığı Giriş 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) uyarınca ifa imkansızlığı, borcun ifasının borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkânsızlaşması halinde borcun sona ermesidir. TBK kapsamındaki bir diğer düzenleme olan kısmi ifa imkânsızlığı ise, borcun ifasının borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle kısmen imkânsızlaşması halinde borçlunun, borcun sadece imkânsızlaşan kısmından kurtulacağını hükme bağlamıştır. Sözleşmelerde kural, tüm tarafların taahhüt…

Haftanın Güncel Gelişmeleri

Haftanın Güncel Gelişmeleri GİRİŞ Covid-19 tüm dünyayı etkisine almış olsa da şirketlerin birçoğu ticari faaliyetlerine devam etmekte ve personel çalıştırmakta olup, bu husus piyasaların canlı kalmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda Covid-19 karşılık sektörel bazda gelişmeler gerçekleşmeye devam etmekte ve yeni yasalar çıkartılmakta, kararlar alınmaktadır. Bu yazımızda ise işte son dönemde gerçekleşen bu gelişmeleri inceleyeceğiz. Kişisel Verilerin…

COVID-19 Kapsamında Sporcu Alacakları

COVID-19 Kapsamında Sporcu Alacakları GİRİŞ Tüm dünyayı etkisine alan ve birçok sektörü sekteye uğratan Covid-19 virüsü, spor sektöründe de büyük etkiler yaratmış ve özellikle temasın fazla olduğu takım sporlarına ara verilmesine sebebiyet vermiştir. Bu kapsamda spor kulüplerinin durumu, ödemeler, sporcu maaşları, kamp ücretleri, transfer ödemeleri gibi konularda neler yapılması gerektiği de merak konusu olmuştur. Nitekim…

Yargıda Sürelerin Durdurulması 15 Haziran’a Kadar Uzatıldı

Yargıda Sürelerin Durdurulması 15 Haziran’a Kadar Uzatıldı Giriş Covid-19’un Türkiye’de de etkisini arttırması ve hastalığın hava yoluyla bulaşması sebebiyle birçok önlem alınmış ve bu durum yargıya yansımıştır. Nitekim bu kapsamda süreler 01.05.2020 tarihine kadar durdurulmuştu. 30.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” kapsamında bu…